Współpraca z nami

W działania, które realizujemy na potrzeby różnych osób z Powiatu Pleszewskiego angażujemy różnych profili specjalistów (psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci, pedagodzy, animatorzy kulturalni, opiekunowie, specjaliści zarządzania projektami) oraz wolontariuszy.

Oferty współpracy przyjmujemy osobiście w siedzibie Centrum oraz e-mailowo na adres: scrpleszew@gmail.com

 

W chwili obecnej rozpoczynamy nabór na stanowisko:

ASTYSTENT DS. PROJEKTÓW I ROZWOJU

Praca w charakterze Wolontariatu (min. 3 miesiące) z możliwością zatrudnienia (w zależności od pozyskanych środków).

Jeśli jesteś osobą komunikatywną, lubiącą pracę z ludźmi, dobrze zorganizowaną oraz mogącą zadeklarować swoją obecność na kilkugodzinne dyżury w Centrum – zgłoś się do nas przesyłając swoje cv i kilka słów o sobie na adres: scrpleszew@gmail.com (z dopiskiem: rekrutacja) lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia (ul. K. Wielkiego 7a, 63–300 Pleszew). Po weryfikacji zgłoszeń skontaktujemy się z wybranymi ofertami współpracy celem przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania:

 • podstawowa wiedza o sektorze pozarządowym,
 • znajomość obsługi komputera pozwalająca na swobodną pracę biurową,
 • umiejętności graficzne (tworzenie materiałów promocyjnych, plakatów, ulotek, etc.),
 • umiejętność redagowania tekstów,
 • wysokie umiejętności interpersonalne,
 • kreatywność,
 • motywacja do pracy,
 • mile widziane doświadczenie w aktywności społecznej.

Zadania:

 • opracowanie statystyk, opracowań zbiorczych dotyczących działalności Centrum,
 • opracowanie projektu folderu promocyjnego,
 • tworzenie projektów (wnioski o dofinansowanie na realizację działań statutowych Centrum),
 • pozyskanie nowych sponsorów (nawiązanie współpracy z sektorem biznesu),
 • organizacja spotkań (indywidualnych i grupowych),
 • prowadzenie biura Stowarzyszenia (dyżur 8 h tygodniowo),
 • inne prace biurowe w ramach zaangażowania do realizowanych projektów.

W zamian za zaangażowanie i pracę oferujemy:

 • szkolenie z zakresu pomocy społecznej oraz działalności organizacji pozarządowych,
 • poznanie pracy metodą projektową,
 • współpracę z doświadczoną kadrą,
 • możliwość wzięcia udziału w ciekawych przedsięwzięciach społecznych,
 • potwierdzenie zdobytych umiejętności (referencje).


Praca w naszym zespole przy realizacji dużych przedsięwzięć z zakresu aktywizacji społeczno-zdrowotnej  to okazja do zdobycia cennego doświadczenia i nabycia nowych umiejętności.  Zapraszamy.