PASJA — ZAANGAŻOWANIE — RATOWANIE ŻYCIA LUDZKIEGO

Projekt pn. Pasja — Zaangażowanie — Ratowanie życia ludzkiego to projekt sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 — 2030.

Oddajemy w Państwa ręce projekt, który realizują bohaterowie dzisiejszych czasów — ratownicy medyczni, strażacy ochotnicy oraz ratownicy wodni. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie przy współudziale Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego Oddział Środowiskowy w Gołuchowie (ratownicy medyczni i ratownicy wodni) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleszewie.

Organizacje mają doświadczenie we wspólnym realizowaniu podobnych projektów jednak chcieliśmy wyznaczać nowe cele, otworzyć się na inne grupy oraz proponować inne działania, które będą wpływały na zwiększenie obywateli w życiu lokalnej społeczności. W ramach projektu będziemy się starać w ciekawy i atrakcyjny sposób poruszyć tak ważny temat jak udzielanie pierwszej pomocy. W projekcie zwracamy uwagę na kształcenie i szkolenie najmłodszych obywateli z zakresu pierwszej pomocy. Uwrażliwienie na potrzebę pomocy drugiemu człowiekowi z jednoczesną edukacją tej grupy społecznej jest bardzo cennym aspektem. W związku ze stanem epidemii, która nas dotknęła (izolacja w domach czy też ograniczeniem dostępności do służby zdrowia) potrzeba poruszania aspektu udzielania pierwszej pomocy jeszcze bardziej przybrała na sile.

Projekt realizujemy w partnerstwie ze służbami ratunkowymi, czyli kompetencje wszystkich organizacji biorących udział w realizacji projektu zwiększają szansę na powodzenie projektu oraz jego atrakcyjność w oczach odbiorców. Wcześniejsza realizacja różnych przedsięwzięć pozwoliła obudzić zaangażowanie w członkach organizacji, wychodzą z inicjatywą realizowania nowych przedsięwzięć, które chcą kontynuować wolontayjnie, ponieważ widzą potrzebę i czują się odpowiedzialni za lokalną społeczność, do tej grupy dołączają nastolatkowie, którym bardzo podobają się podejmowane inicjatywy. Doznają czegoś, czego wcześniej im brakowało, co hamowało ich kreatywność — poczuli się docenieni, zaczęli realizować swoje marzenia zawodowe i zobaczyli, że spotyka się to z bardzo dużą aprobatą społeczną.

Pamiętajmy, o tym, że pomaganie innym, daje olbrzymią radość, to co dajemy innym wraca do nas, czyniąc nas szczęśliwszymi, radośniejszymi ludźmi. „Ktokolwiek chce osiągnąć radość, musi ją z kimś podzielić: szczęście przyszło na świat jako bliźniak” – George Byron.

Bohaterowie dzisiejszych czasów — obciążeni pracą zarówno fizycznie jak i psychicznie chcą realizować projekt, angażować się w działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Czy to jest możliwe?

Jak najbardziej.

Jak sami przyznają nie czują już aż tak bardzo fizycznego zmęczenia, dziś najbardziej fale pandemii odczuwają psychicznie. To co zobaczyli przez te prawie dwa lata: ilość cierpienia, bezsilność, samotność chorych, dla których musieli być również osobami, które pomagały im w odejściu bardzo mocno odbiło się na ich psychice. Jednak wiedzą też, że zawód, który wykonują to nie tylko praca, ale i pasja, zaangażowanie i ratowanie ludzkiego życia. Tytuł projektu nie jest zatem przypadkowy oddaje to, co te osoby mają w sercu i to, czym się chcą podzielić z innymi. Chcą w młodych ludziach zaszczepić to, czego niekiedy nam brakuje, bo jesteśmy zabiegani, nie zwracamy uwagi na małe gesty, które są bardzo ważne. Troska o zdrowie i życie jest bardzo ważna, nie mniej ważne jest również to, że pomocy należy udzielać umiejętnie z zadbaniem o własne bezpieczeństwo.

Inną kwestią jest pokazanie młodym osobom zawodów służb ratunkowych. Być może dla kilku osób okaże się to wyborem swojej ścieżki zawodowej w przyszłości. Cofnijmy się do czasów młodzieńczych: lekarz, strażak, czyli zawody służb ratunkowych to zawody wysokiego ryzyka i takiegoż samego zaufania, od zawsze w sferze marzeń małych dzieci i dorosłych osób.

Brzmi banalnie?

Może tak, ale pomyślmy przez chwilę kto jest obok nas, kiedy dotyka nas tragedia? Kto w profesjonalny sposób ratuje dobytek naszego życia, kto pomaga wydobyć ofiarę wypadku z samochodu? Powiecie Państwo, tak oni wykonują swoją pracę, ale pamiętajmy o tych, którzy zrzeszeni są w jednostkach ochotniczych (WOPR, OSP). Na co dzień wykonują swoją pracę zawodową, są pracownikami umysłowymi, fizycznymi, a kiedy potrzeba zamieniają się w bohaterów narażających własne życie i zdrowie. Oni są wśród nas, to nasi sąsiedzi, przyjaciele, znajomi. Robią to, co kochają. Łzy w oczach wywołuje stwierdzenie strażaka zapytanego o to, czy strażak to zawód czy służba, odpowiedź była jednoznaczna, idziemy tam skąd inni uciekają w obawie przed śmiercią. Miejmy na względzie również fakt, że powinniśmy zachęcać młode osoby do wybrania takiej ścieżki zawodowej. Od lat jesteśmy bombardowani informacjami, że wśród postępujących problemów systemu ochrony zdrowia na pierwszy plan wysuwa się bez wątpienia starzenie się kadr medycznych. Zasoby kadrowe są ważnym elementem stanowiącym o skuteczności funkcjonowania każdego systemu opieki zdrowotnej, a efektywność systemu ochrony zdrowia i jakość realizowanych świadczeń medycznych uzależnione są w głównej mierze od wiedzy, umiejętności i motywacji pracowników służby zdrowia.

Wracając do osób realizujących projekt dla nich profilaktyka związana z szeroko rozumianym bezpieczeństwem (na obszarach wodnych, w okresie zimowym, pierwsza pomoc) jest priorytetem. Każde miejsce starają się wykorzystać, aby edukować. Taki będzie nasz projekt — poznanie zawodów służb ratunkowych oraz edukacja z zakresu bezpieczeństwa.

Projekt pn. Pasja — Zaangażowanie — Ratowanie życia ludzkiego realizowany będzie od 01 kwietnia 2022 roku d0 31 grudnia 2023 roku, którego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

W ramach projektu zostaną zrealizowane poniższe działania:

  • promowanie zasad bezpieczeństwa oraz pierwszej pomocy wśród lokalnej społeczności
  • zorganizowanie zajęć w ramach Klubu Małego i Młodego Ratownika
  • zorganizowanie półkolonii letnich
  • zorganizowanie spotkania o charakterze rywalizacji
  • zorganizowanie obchodów świąt związanych z bezpieczeństwem oraz pierwszą pomocą np. Dzień Strażaka, Dzień Ratownika Wodnego WOPR, Dzień Ratownictwa Medycznego, Dzień Pierwszej Pomocy, Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca, Światowy Dzień Udaru Mózgu itp. jako wydarzenia dla lokalnej społeczności w formie np. festynu rodzinnego, festynu na zakończenie / rozpoczęcie lata oraz integracja np. spływ kajakowy, sprzątanie świata

 

NOWE_FIO_tablica_180x120_2_plik_edytowalny_KOLOR

Całkowita wartość projektu 220 310,00 zł. Kwota dofinansowania 195 880,00 zł

INFORMACJE O PROJEKCIE

http://scr-pleszew.pl/ratownicy-medyczni-dzieciom/