Doświadczenie

Centrum Rozwoju powstało w 2001 roku jako Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą w Pleszewie.

Stowarzyszenie skupia wielu ludzi z terenu Powiatu Pleszewskiego, przedstawicieli różnych sektorów: zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, którzy współpracują od kilkunastu lat w realizacji wielu znaczących przedsięwzięć o charakterze społecznym. Dotychczasowe główne przedsięwzięcia to:

  1. programy rozwijające potencjał wychowawczy rodzin,
  2. programy profilaktyki w zakresie zdrowia, uzależnień,
  3. obozy, kolonie, wyjazdy integracyjne,
  4. programy terapeutyczne (uzależnienia, przemoc),
  5. programy rehabilitacyjne,
  6. wsparcie opiekunów i specjalistów osób niepełnosprawnych,
  7. rozwój wolontariatu,
  8. rozwój sektora pozarządowego (wsparcie dla organizacji pozarządowych),
  9. inicjowanie partnerstw publiczno – społecznych
  10. inicjowanie tworzenia nowych podmiotów w obszarze pomocy społecznej (świetlice, kluby, centra, wypożyczalnie, punkty informacyjne).

W/w zadania realizowaliśmy dzięki pozyskanym środkom publicznym z różnych źródeł: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej, Fundacja Stefana Batorego, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja im. św. Mikołaja, Wojewoda Wielkopolski, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, dotacje gminne.