Centrum Wolontariatu

Z myślą o wspieraniu niezależnych inicjatyw społecznych, propagowaniu i rozwijaniu obywatelskiego uczestnictwa w życiu lokalnych środowisk we wrześniu 2008 r. powstało Centrum Wolontariatu. Centrum Wolontariatu funkcjonuje w ramach Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie. Twórcami idei powstania CW byli pedagodzy szkolni szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pleszewskiego. CW podobnie jak placówki tego typu na świecie prowadzi działalność polegającą na promowaniu bezinteresownej pomocy innym, szkoleniu wolontariuszy i współpracujących z nimi organizacjami.

Misją Centrum Wolontariatu jest łączenie ludzi potrzebujących pomocy z tymi, którzy chcą pomagać oraz promowanie idei wolontariatu w środowisku lokalnym.

Centrum Wolontariatu prowadzi:

  • Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy — umożliwiają łączenie ludzi, którzy chcą pomagać z tymi, którzy tej pomocy potrzebują,
  • Promocje wolontariatu — przeprowadzana w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
  • Szkolenia dla wolontariuszy oraz koordynatorów z instytucji/organizacji,
  • projekty wolontariackie angażujące młodzież.

Szczegółowe informacje nt. realizowanych projektów znajdują się na stronie: www.wolontariat.pleszew.info

Kontakt:

CentrumWolontariatu w Pleszewie

Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej

ul . Św. Ducha 5/13

63–300 Pleszew

tel. 62 7427 680, 782 923 280

e-mail: wolontariat.pleszew@gmail.com 

www.wolontariat.pleszew.info

 

Więcej na stronie: wolontariat.pleszew.info