Centrum Informacyjno-Doradcze

Od kwietnia 2012 roku działa przy Stowarzyszeniu Centrum Informacyjno-Doradcze, które obejmuje swoim zasięgiem obszar powiatów: pleszewskiego, jarocińskiego i krotoszyńskiego. Organizacje pozarządowe, które działają na tym terenie będziemy zapraszać na szkolenia oraz doradztwo m.in. z zakresu tworzenia projektów, pozyskiwania środków na ich realizację, czy współpracy z samorządem. Będziemy także wspierać osoby, które dopiero chcą powołać fundację lub założyć stowarzyszenie”. W ramach działalności CID zorganizowane zostało w ubiegłym roku Forum Inicjatyw Pozarządowych, podczas którego przybliżyliśmy mieszkańcom działalność lokalnych organizacji pozarządowych.

Centrum Informacyjno-Doradcze otwarte jest dla organizacji od poniedziałku do czwartku w godzinach 15:00–19:00

Adres: Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie, Pleszew, ul. Św. Ducha 5/13 (Dom Rzemiosła)

Informację o działalności CID można także uzyskać pod numerem telefonu 62 7427 680; 782 923 280 lub mailem cidpleszew@gmail.com

W całej Wielkopolsce funkcjonuje osiem Centrów Informacyjno-Doradczych prowadzonych przez wybrane organizacje pozarządowe z naszego województwa. Ich działania są częścią większego projektu pn. „Akcelerator ngo“ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ralizowanego przez Centrum PISOP. Oprócz wsparcia, jakie Centra zapewniają wielkopolskim organizacjom pozarządowym, same muszą uczestniczyć w specjalnie dla nich opracowanych cyklach szkoleniowych. Realizatorom zależy na podnoszeniu wiedzy doradców CID, po to, aby oferowane przez nich wsparcie było jak najwyższej jakości i faktycznie przełożyło się na efektywne funkcjonowanie lokalnych fundacji i stowarzyszeń.

Projekty Centrum Informacyjno-Doradczego