Informator dla Seniora

Informator dla Seniora

Szanowni Państwo,

Niniejszą publikację przygotowaliśmy z myślą o przedstawieniu oferty pomocy i wsparcia Seniorów zamieszkujących teren Powiatu Pleszewskiego.

Informator zawiera podstawowe informacje charakteryzujące daną instytucję ogólny profil działalności, dane kontaktowe niezbędne w codziennej pracy.

Naszym celem jest właściwe informowanie, ale także usprawnienie współpracy między poszczególnymi podmiotami pomocy społecznej w Powiecie. Mamy nadziej, że publikacja będzie dla Państwa cennym narzędziem w codziennej pracy.

Informator zredagowano dzięki współpracy z instytucjami i placówkami z terenu Powiatu Pleszewskiego. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie niniejszej publikacji.

INFOTMATOR DLA SENIORA

Comments are closed