Nasza oferta

Pracujemy dla:

 • rodzin (rodzice/opiekunowie i dzieci),
 • młodzieży,
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób będących w kryzysie i trudnych sytuacjach życiowych,
 • instytucji pomocy społecznej oraz zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • gmin w Powiecie Pleszewskim.

Co robimy?

 • programy podnoszenia kompetencji wychowawczych rodzin (warsztaty umiejętności wychowawczych),
 • grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,
 • obozy turystyczne z elementami programów profilaktycznych,
 • warsztaty rozwijające zainteresowania dzieci i młodzieży,
 • organizacja wolontariatu (prowadzenie Centrum Wolontariatu),
 • edukacja finansowa,
 • wsparcie psychologiczne, interwencja kryzysowa, mediacje rodzinne,
 • rehabilitacja (wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego),
 • programy rehabilitacyjne w formie hipoterapii, rehabilitacji wodnej, masaży itp.
 • wsparcie finansowe w indywidualnych przypadkach (zbiórki publiczne), udostępnienie konta bankowe w celu zbiórki pieniężnej na cele rehabilitacji/leczenia,
 • wsparcie merytoryczne dla trzeciego sektora z Powiatów: Pleszewski, Jarociński i Krotoszyński (działalność Centrum Informacyjno – Doradczego dla organizacji pozarządowych)