Edukujemy, rozwijamy, wskazujemy, informujemy

Kim jesteśmy?

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym przede wszystkim na terenie Powiatu Pleszewskiego. Skupiamy działaczy lokalnych.

Nasz zespół to osoby doświadczone w realizacji projektów z zakresu wsparcia rodziny i dzieci oraz osób niepełnosprawnych. Realizujemy projekty  w obszarze pomocy społecznej oraz zdrowia. Bardzo często angażujemy w swoje działania szkoły i instytucje pomocowe, a także lokalny biznes.

Pracujemy dla:

hp-banner

Działamy poprzez 3 podmioty utworzone w ramach Centrum Rozwoju:

  • Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CID) – w ramach projektu „Akcelerator NGO” realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich,
  • Centrum Wolontariatu,
  • Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Misja Stowarzyszenia Centrum Rozwoju

Promujemy zaangażowanie społeczne oraz wolontariat. Edukujemy, rozwijamy, wskazujemy, informujemy. Nasze założenia realizujemy głównie w formie szkoleń, doradztwa, pomocy specjalistycznej na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz organizacji pozarządowych.

W naszych działaniach kierujemy się tolerancją, otwartością oraz dążymy do wyrównywania szans. Znamy potrzeby środowiska. Wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie, aby działać profesjonalnie i wszechstronnie. Chcemy zmieniać rzeczywistość!