Zaproszenie do udziału w spotkaniu dotyczącym idei sieciowania i wzmacniania lokalnych organizacji społecznych

Zaproszenie do udziału w spotkaniu dotyczącym idei sieciowania i wzmacniania lokalnych organizacji społecznych

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza organizacje pozarządowe z pow. pleszewskiego do udziału w spotkaniu dotyczącego idei sieciowania oraz wzmacniania lokalnych organizacji społecznych.

 

Wydarzenie odbędzie się 09 marca 2015 r. (poniedziałek), w g. 15:00–17:00,

w Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie -

Lokalne Centrum Wolontariatu

przy ul. Św. Ducha 5/13 (Dom Rzemiosła) w Pleszewie.

 

Spotkanie jest adresowane do przedstawicieli/ przedstawicielek organizacji pozarządowych z pow. pleszewskiego, którym bliska jest idea sieciowania i wspólne działania na rzecz wzmocnienia sektora

obywatelskiego w powiecie pleszewskim i w Wielkopolsce.

 

Program spotkania:

-           Przedstawicielka Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wspólnie dla przyszłości”- Ewelina Fajka przedstawi działalność LGD.

-           Przedstawienie federacji jaką jest Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (WRK ZOP) oraz korzyści z członkostwa w sieci WRK ZOP.

-           Diagnoza sytuacji organizacji pozarządowych w powiecie pleszewskim. Wspólnie zastanowimy się jak polepszać sytuację organizacji w powiecie.

-           Prezentacja wsparcia merytorycznego dla organizacji pozarządowych (m.in. szkolenia, wsparcie informatyczne, graficzne) dla organizacji pozarządowych w ramach projektu Silni i samorządni.

Wspólna dyskusja na temat potrzeb środowiska jest dla nas cenną wskazówką w planowaniu zarówno wsparcia merytorycznego dla organizacji jak i działań rzeczniczych. Jako sieć działająca w Wielkopolsce od 20 lat aktywnie włączamy się w tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju organizacji. Głośno mówimy o potrzebach organizacji i nie boimy się mówić tego, co inni wolą przemilczeć.

Zapraszamy was do tworzenia silnego i samorządnego sektora, który wie czego chce i potrafi skutecznie działać w środowisku lokalnym oraz współpracować z administracją.
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu:

Powiatowa koordynatorka ds. sieciowania WRK ZOP:

Lucyna Roszak, lucyna.roszak@wrk.org. pl   telefon 664054396

5.4.2_zaproszenie.ngo_pleszew

Comments are closed