Zaproszenia na Tydzień Obywatelski w Pleszewie 13–17 kwietnia

Zaproszenia na Tydzień Obywatelski w Pleszewie 13–17 kwietnia

Bez tytułu

Tydzień Obywatelski w Pleszewie 2015

 

Rusza nowa odsłona Tygodnia Obywatelskiego w Pleszewie 13–17 kwietnia 2015r. W tym roku skierowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Termin: 13–17 kwietnia 2015r.

Miejsce: powiat pleszewski (szczególnie Pleszew)

Odbiorcy: młodzież z powiatu pleszewskiego. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z terenu Pleszewa:

 1. I Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica
 2. Zespół Szkół Technicznych
 3. Zespół Szkół Usługowo– Gospodarczych
 4. Zespół Szkół Przyrodniczo– Politechnicznych
 5. Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie
 6. Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie
 7. Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie

Cele

 • Promowanie wśród młodzieży aktywności społecznej i obywatelskiej.
 • Pokazywanie pozytywnych przykładów zaangażowania w działania na rzecz społeczności lokalnej.
 • Edukowanie młodzieży na temat możliwości rozwoju zawodowego i społecznego w III sektorze (w organizacjach pozarządowych.)
 • Profilaktyka uzależnień poprzez wskazanie możliwości zagospodarowania czasu wolnego

 

Organizowany w ramach Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom– imprezy profilaktycznej realizowanej przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie

 

Patronaty Honorowe

 • Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
 • Starosta Pleszewski Maciej Wasilewski

Projekt realizowany w partnerstwie:

 • Powiatowa Świetlica Środowiskowa dla młodzieży dojeżdżającej– Lokalne Centrum Wolontariatu w Pleszewie
 • Starostwo Powiatowe w Pleszewie
 • Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie
 • Fundacja Św. Jadwigi Królowej Polski
 • Fundacja Animacja
 • Pleszewskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Narkomanii
 • Dom Kultury w Pleszewie

Partnerzy

 • Sport Pleszew Sp. z o.o.
 • Wolontariat Pracowniczy GASPOL
 • Klub Sportowy Stal Pleszew
 • Team Pleszew

 

Działania

Poniedziałek– 13 kwietnia 2015r. Dzień o organizacjach pozarządowych.

Organizacje pozarządowe– słyszałeś?  Dzień Ekspercki

Spotkania w klasach zostaną poświęcone III sektorowi. Szczególnie wprowadzeniu w tematykę funkcjonowania organizacji pozarządowych, oraz możliwości jakie łącza się z ich funkcjonowaniem. Wskażemy możliwość realizacji własnych pasji i pomysłów. Oraz możliwość zatrudnienia w III sektorze.

Tematyka spotkania:

-        badanie wiedzy uczniów na temat  III sektora (pozarządowego)- ankieta do wypełnienia na początku spotkania (przygotuje PŚŚ i FA)

-        trzy sektory: publiczny, prywatny i pozarządowy

-        sektor pozarządowy: stowarzyszenia, fundacje, organizacje sportowe, grupy nieformalne

-        czemu służą organizacje?

-        przykłady lokalnych organizacji, oraz ogólnopolskich

-        możliwość zatrudnienia w sektorze pozarządowym

-        termin: ekonomia społeczna

 

Spotkania poprowadzą eksperci z Fundacji im. Królowej Polski Św. Jadwigi, oraz Fundacji Animacja.

 

Przebieg spotkań:  w każdej ze szkół odbędą się po maksymalnie– 2 spotkania w klasach

 

Eksperci: przedstawiciele z Fundacji im. Królowej Polski Św. Jadwigi, oraz Fundacji Animacja– 5 osób.

 

Grafik

Szkoła

Godziny

Osoba

Marszew8.00–8.45

9.00–9.45

Lucyna Roszak

Justyna Zawieja

ZSUG10.45–13.00Justyna Zawieja
ZST10.00–11.00

11.00–12.00

Zuzanna Szczudlik

Jacek Bykowski

LO8.50–11.00Jacek Bykowski
ZSP 18.50– 11.00Krzysztof  Błaszczyk
ZSP 28.00–10.00Zuzanna Szczudlik
ZSP 39.45–11.40Lucyna Roszak

 

Wtorek– 14 kwietnia 2015r.  Dzień społeczników i samorządowców

Społecznicy i samorządowcy. Jak wpływają na życie mieszkańców?

W każdej ze szkół odbędą się spotkania z osobami z lokalnego środowiska, które opowiedzą so swojej działalności. Przedstawią swoją ścieżkę życiową, ze wskazaniem na organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, w których działają. Lub opowiedzą o działaniach, które podejmowali. Radni (samorządowcy) lub działania, których się podejmowali.

Młodzież spotka się z radnymi powiatowymi i miejskimi aby porozmawiać o ich działalności w samorządzie. Nasi goście opowiedzą o tym dlaczego działają w samorządzie. Czym zajmują się w Radzie lub Zarządzie, oraz w jakich komisjach pracują. Ważnym  elementem będzie wskazanie czym zajmuje się np. Zarząd Powiatu.

 

Przebieg spotkań:  w każdej ze szkół odbędą się po maksymalnie– 2 spotkania w klasach

 

Zaproszeni goście:

 1. Tomasz Zawada– Stal Pleszew– od godziny 8:00
 2. Małgorzata Walendowska– Wolontariat pracowniczy GASPOL,
 3. Wiesław Szymański– Team Pleszew
 4. Andrzej Madaliński– — Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Członek Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 5. Mirosław Kuberka– — Przewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie, Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,  Członek Komisji Statutowej
 6. Leopold Lis– — Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 7. Włodzimierz Grobys– Radny Rady Miasta i Gminy w Pleszewie, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pleszewie

 

Szkoła

Godziny

Osoba

Marszew9.00–11.00Małgorzata Walendowska
ZSUG10.45–13.00Andrzej Madaliński
ZST8.00–10.00Wiesław Szymański
LO11.00–13.00Sława Madalińska
ZSP 18.50– 10.00

10.00–11.00

Tomasz Zawada

Leopold Lis

ZSP 28.00–8.45

8.50–9.35

Tomasz Zawada

Włodzimierz Grobys

ZSP 39.45–11.40Mirosław Kuberka

 

Środa– 15 kwietnia 2015r. Obywatelska Gra Miejska

Celem gry: jest zapoznanie młodzieży z lokalnymi instytucjami/organizacjami. Poznanie sektora pozarządowego w powiecie pleszewskim. Do udziału w grze nie trzeba być przygotowanym, celem gry jest wyposażenie uczestników w wiedzę.

Obywatelska Gra Miejska odbędzie się stacjonarnie. Planowane miejsce: Kręgielnia Bowlingowa.

W grze weźmie udział 7 drużyn (po jednej z każdej ze szkół).

Uczestnicy otrzymają gadżety. Zwycięska drużyna nagrodę.

 

Uczestnicy: 7 grup (po 5 osób z opiekunem– w sumie 5 osób).

 

Godziny: 10.00–13.00

Miejsce: Kręgielnia boowlingowa,

 

Czwartek– 16 kwietnia 2015r. Debata wolnego krzesła

Głównym gościem debaty będzie Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

Temat: Opowieść o tym jak aktywność społeczna na rzecz dzieci i młodzieży wpłynęła na rozwój zawodowy i osobisty naszych gości. Wśród zaproszonych gości znajda się osoby, które swoją działalność zawodową łączą ze społeczną.

Zależy nam aby gościć osoby działające, lub mające doświadczenia w organizacjach pracujących na rzecz dzieci i młodzieży.

 

Tytuł spotkania: Czy społecznicy zmieniają świat?

 

Uczestnicy debaty:

 1. Marek Michalak– Rzecznik Praw Dziecka, Kawaler Orderu Uśmiechu, Kanclerz kapituły Orderu Uśmiechu
 2. Maciej Wasielewski– Starosta Pleszewski,
 3. Arkadiusz Ptak– Wiceburmistrz Miasta i Gminy Pleszew
 4. Sława Madalińska– Komendantka Hufca ZHP w Pleszewie
 5. Grzegorz Jenerowicz– Lider Polsko– Amerykańskiej Fundacji Wolność

Moderator: Lucyna Roszak

 

Zagadnienia podejmowane podczas debaty:

 1. Co to znaczy zmieniać świat? (czy Paneliści uważają, że maja wpływ na zmianę świata. jak Panel iści rozumieją swoją misję, oraz jaki zasięg maja ich działania)
 2. Od czego zacząć? (Początki działalności Panelistów, od czego zaczęli, kiedy włączyli się w działalność społeczną, dlaczego w tym zakresie)
 3. Po czym rozpoznać społecznika? (Jak Panel iści postrzegają swoja rolę, co aktualnie robią?)
 4. Jak wpływać na zmianę– konkretne rozwiązania. (Jak można wpływać na zmianę realizując zadania w Rządzie, Samorządzie i III sektorze)
 5. Korzyści  z aktywności? (Czy Paneliści odnoszą osobiste korzyści z aktywności?)

Uczestnicy DEBATY- po jednej klasie z każdej ze szkół (7 klas). Przygotowane wcześniej do dyskusji przez np. nauczyciela.

Każda klasa, z każdego zagadnienia, przygotowuje po minimum jednym pytaniu do dowolnego gościa.

Przedstawiciel klasy, aby zadać pytanie, zajmuje miejsce na wolnym krześle w kręgu. Przedstawia się i zadaje pytanie., lub wypowiada swoją opinię.

 

Uwaga: dwie najaktywniejsze klasy, które zadają najwięcej pytań otrzymają nagrody (bon do Pizzerii, oraz do Kręgielni Bowlingowej). Dla wszystkich uczestników przewidziane są smycze z identyfikatorami.

 

Godziny: 12.00–14.00

Miejsce: Kino HEL, ul. Poznańska 36, Pleszewie

 

Piątek- 17 kwietnia 2015r. Koncert charytatywny na rzecz

Olka Grabowskiego „Gramy dla Olka”

Miejsce: Dom Kultury w Pleszewie

Godziny: koncerty: 10, 11, 12.

„Olek  Grabowski jest uczniem klasy Id Szkoły Podstawowej nr 1 w Pleszewie. Jest miłym i dobrym kolegą, grzecznym i pilnym uczniem.

W styczniu dotarła do nas bardzo smutna wiadomość – u Olka wykryto chorobę nowotworową.   Jesteśmy jednak pełni nadziei, że wkrótce Olek wróci do nas zdrowy, silny i radosny.

Chcemy przyspieszyć ten moment i dlatego zwracamy się do wszystkich, którzy zechcą wesprzeć proces leczenia Olka.”

 

Drukowanie

zaproszenie Dobre

Opracowała: Lucyna Roszak

Kierownik Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej w Pleszewie

Kontakt lucyroszak@yahoo.pl

Telefon 664054396

Comments are closed