Zapraszamy do udziału w projekcie „Po MOC dla rodziny“

Zapraszamy do udziału w projekcie „Po MOC dla rodziny“

W terminie od 02 kwietnia 2015 roku do 19 listopada 2015 roku Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie realizuje działania w ramach projektu „Po MOC dla rodziny.” Głównym założeniem projektu jest objęcie wsparciem specjalistycznym dzieci i rodziców z rodzin w sytuacjach rozpadu, dotkniętych konfliktami okołorozwodowymi, uzależnieniem, zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie, czy innej trudnej sytuacji życiowej. W związku z tym prowadzone są bezpłatne porady:

-      psychologa dziecięcego – porad udziela, psycholog Katarzyna Kula

-      prawnika — porad udziela, adwokat Małgorzata Sobczyk

Dodatkowo w ramach projektu prowadzone są warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie pn. „Dobry rodzic to ja” podczas, których rodzice m.in. dowiadują się jakie zasady i granice należy wyznaczać dzieciom aby cieszyć się ich zaufaniem i szacunkiem. Poza tym w pierwszym tygodniu lipca w terminie od 29 czerwca 2015 roku do 03 lipca 2015 roku dzieci w wieku 7–12 lat będą miały możliwość zabrać udział w zajęciach z dramy. Miejscem spotkań będzie siedziba  Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie. Drama stosowana to metoda pracy w grupie, która bazuje na naturalnej zdolności ludzi do zabawy, refleksji i wchodzenia w role i, co ważne, zmierza do osiągnięcia zamierzonych zmian społecznych. Materiałem do zajęć dramowych może być wszystko, czego doświadcza człowiek: przyjaźń, samotność, bieda, starość, wybory moralne, trudności w życiu rodzinnym, w pracy, w szkole czy trudności emocjonalne. Celem zajęć rewalidacyjnych opartych na metodzie dramy stosowanej będzie wydobycie prawdziwych emocji, spontanicznych reakcji, uruchomienie procesu myślenia i tworzenia. Uczestnicy będąc w roli oderwą się od swojej codzienności, swoich ograniczeń czy lęków. Warsztaty dramowe będą angażować wielowymiarowo – poruszać nie tylko myśli, ale przede wszystkim emocje i ciało. Dzięki oddziaływaniu na wielu poziomach drama jednocześnie skupi uwagę uczestników i da im szansę z jednej strony na pracę na własnym potencjale, z drugiej zaś – na przyjęcie czegoś nowego. Jest to szczególnie istotne dla osób, którym trudno przyswajać wiedzę tylko intelektualnie i potrzebują dodatkowych bodźców – ruchowych czy emocjonalnych oraz dla dzieci doświadczających różnego rodzaju problemów rodzinnych wynikających z konfliktów, rozwodów czy przemocy.

W przypadku chęci skorzystania z pomocy specjalistów, zapisania się na warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie lub zapisanie dziecka na warsztaty dramowe prosimy o kontakt :

-      osobisty: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie, ul. Osiedlowej 1 w Pleszewie

-      telefoniczny: 62/ 7421 184, 668 473 977

-      e-mailowy: oik_pleszew@op.pl

Działania w ramach projektu „Po MOC dla rodziny” realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju dofinansowane są ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu „Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw i interesów dziecka”

 

th

Comments are closed