Zajęcia na basenie dla Amazonek

Zajęcia na basenie dla Amazonek

Szanowne Panie,

Ratownicy wodni z Parku Wodnego Planty oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie serdecznie zapraszają Amazonki do zajęć organizowanych na basenie.

Zajęcia będą odbywały się w grupie 15 osobowej pod okiem profesjonalistów, którzy nauczą i pomogą wykonać rehabilitację w wodzie.

Zapraszamy do kontaktu:

Dorota Olejniczak

tel.: 62 7420 161

e-mail: scrpleszew@gmail.com

adres: Stowarzyszenie Centrum Rozwoju / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

ul. Kazimierza Wielkiego 7a

63–300 Pleszew

Projekt pn. „Nie tylko leki leczą – aktywne Amazonki z powiatu pleszewskiego” został najwyżej oceniony i uzyskał dofinansowanie w konkursie „Mikrodotacje na społeczne akcje!”, finansowanego w ramach projektu „Mikrodotacje na społeczne akcje! Mikrodotacje południowej Wielkopolski 2018 — 2019” realizowanego przez Operatora Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt obejmuje przeprowadzenie zajęć na krytej pływalni w Parku Wodnym Planty w Pleszewie dla osób z niepełnosprawnościami — osobami, które zachorowały na raka piersi. Zajęcia w wodzie przynoszą najlepsze rezultaty u pań, które pokonały raka piersi lub jeszcze walczą z chorobą. To właśnie rehabilitacja na basenie przynosi największe rezultaty w usprawnianiu rąk po stronie operowanej. Najskuteczniej likwiduje tak zwany przykurcz po zabiegu, po usunięciu węzłów chłonnych. Zajęcia będą odbywały się w grupie na wynajętym torze. Instruktorzy będą prowadzili zajęcia dostosowane do możliwości uczestniczek, po to, aby nabyły umiejętności do samodzielnego przeprowadzania rehabilitacji. Po zajęciach na basenie w przygotowanej do tego sali odbędą się krótkie wykłady na temat profilaktyki i edukacji prozdrowotnej — szerzenie wiedzy na temat zdrowia, profilaktyki raka piersi. Organizowane spotkania będą również doskonałą okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń.

Logo-color-2-Png                               Logo_FIO_NIW_2018

 

Comments are closed