Wizyta gości z zaprzyjaźnionego powiatu Ammerland

Wizyta gości z zaprzyjaźnionego powiatu Ammerland

W dniach od 28 czerwca 2017 roku do 1 lipca 2017 roku Powiat Pleszewski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju gościli delegację z zaprzyjaźnionego powiatu niemieckiego – Ammerland. 7 osobowa delegacja, w której skład wchodzili Jürgen Hoffmann – Dyrektor Zarządzający Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit mbH (GPS Wilhelmshaven), Ingo Rabe – Kierownik Działu w Powiecie Ammerland, Helfried Erdmann – Kierownik kadr Zarządzający Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit mbH, Monika Laube – Kierownik Wydziału księgowości, Melanie Jacob – Kierownik Artec Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit Ammerland, Sabine Gastman – Kierownik pedagogicznego związku mieszkaniowego, Martin Wolters – Kierownik Działu Artec Gemeinnützige Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit Ammerland miała możliwość spotkania się z władzami powiatu pleszewskiego oraz jednostkami organizacyjnymi.

W pierwszym dniu wizyty odbyła się konferencja w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, której współorganizatorem był Dyrektor Grzegorz Grygiel. Podczas spotkania odnowione zostało porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju w Pleszewie w 16 rocznicę jego podpisania oraz podpisano porozumienie o współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Po popisaniu porozumień Grażyna Kaczmarek – Prezes Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie podsumowała 16 lat współpracy pomiędzy Powiatem Pleszewskim a (GPS Wilhelmshaven). Grzegorz Grygiel przedstawił nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy osobom starszym, natomiast Lucyna Roszak zaprezentowała działalność Lokalnego Centrum Wolontariatu. W konferencji wzięli udział: Starosta Pleszewski – Maciej Wasielewski, Przewodniczący Rady Powiatu – Mirosław Kuberka, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego – Leopold Lis, kierownicy sekcji oraz jednostek wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, dyrektorzy oraz pracownicy domów pomocy społecznej, kierownicy warsztatów terapii zajęciowej, dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej. Kolejnym punktem zaplanowanego spotkania było zwiedzanie Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Dziennego Domu Senior – Wigor, a także prezentacja oraz wystawa dorobku artystycznego i twórczego mieszkańców domu. Następnie delegacja wraz z opiekunami udała się z wizytą do Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.

Zaproszeni goście byli pod wrażeniem zmian, które zaszły w domach pomocy społecznej w naszym powiecie w ostatnich latach, zarówno tych infrastrukturalnych, jak i w zakresie profesjonalizacji kadry. Dlatego też podczas wspólnej kolacji nie ustawały rozmowy o zachodzących zmianach, wymianie doświadczeń, które w swojej pracy zdobywają zarówno polscy jak i niemieccy partnerzy.

W drugim dniu delegacja niemiecka wraz z opiekunami udała się do Kalisza, gdzie była możliwość podziwiania wystawy fotografii, wysłuchania ekscytujących opowieści o historii miasta, obejrzenia wspaniałych widoków, a także zapoznania się z mechanizmem działania zabytkowego zegara w wieży ratuszowej. Następnie udano się do lokalnej galerii, gdzie można było napić się kawy i zregenerować siły przed kolejną wizytą. Z Kalisza delegacja udała się do Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu, które zaprezentowała Kierownik – Ewa Wojtyła. Kolejną placówką goszczącą delegację była Salezjańska Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Świętej Rodziny w Pleszewie, której działalność przybliżyła Dyrektor – Siostra Ewa Błaszczyszyn.

Wieczorne spotkanie zorganizowane zostało w Dziennym Domu Senior – Wigor w Sośnicy, które zostało przygotowane we współpracy Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyca – Jarosława Pietrzaka, Wiceburmistrza Miasta i Gminy Dobrzyca – Ewy Wasielewskiej oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie i uczestników Dziennego Domu Senior — Wigor. Po obejrzeniu siedziby Dziennego Domu Senior – Wigor w Sośnicy, który mieści się w dawnym Dworku Chłapowskich można było skosztować dań przygotowanych przez uczestniczki Dziennego Domu Senior Wigor.

Comments are closed