Warsztaty zawodowe

Warsztaty zawodowe

Po 14 osób z niepełnosprawnościami z Ośrodka Wsparcia w Pleszewie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie oraz Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie uczestniczyło w warsztatach zawodowych z zakresu pielęgnacji terenów zieleni oraz carvingu.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Oba szkolenia w wymiarze po 16 godzin dla łącznie 4 grup przeprowadziło Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie.

Zakres szkoleń został specjalnie dostosowany do potrzeb uczestników szkoleń. Wybór szkoleń nie był również przypadkowy ponieważ został dobrany do zainteresowań uczestników oraz do możliwości wprowadzenia na rynek pracy. Uczestnicy, prowadzący oraz organizatorzy są bardzo zadowoleni z nabytych kompetencji i umiejętności, które mamy nadzieję, że zostaną wkrótce wykorzystane.

logo-04

IMG_20181030_110348

 IMG_20181106_110745

IMG_20181106_110749

IMG_20181106_110749_2

IMG_20181106_110759

IMG_20181106_112250

IMG_20181107_120657

IMG_20181107_120714

IMG_20181107_120738

IMG_20181108_092438

IMG_20181108_092450

IMG_20181108_092503

IMG_20181108_100426

IMG_20181108_100446

IMG_20181108_105624

Comments are closed