Triumf w programie TESCO Decydujesz, Pomagamy

Triumf w programie TESCO Decydujesz, Pomagamy

TESCO

Szanowni Państwo,

 

od 21 stycznia 2019 roku do 17 lutego 2019 roku w sklepach TESCO w całej Polsce klienci za zakupy otrzymywali żetony. Otrzymanymi żetonami mogli wspierać lokalne projekty. Nasz mikroregion obejmowały sklepy TESCO w: Odolanowie przy ulicy Krotoszyńskiej, Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kaliskiej 120 oraz Księdza Majorka 2, a także w  Pleszewie przy ulicy Sienkiewicza 43a.

Każdy lokalny projekt, który znalazł się w drugim etapie jest bardzo ważny, bo odpowiada na lokalne potrzeby. Projekt, który zajął ostatnie miejsce na podium „PLESZEW CUP 2019” (Klub Sportowy Stal Pleszew) miał na celu zorganizowanie turnieju piłkarskiego dla młodzieży oraz towarzyszącemu mu festynowi. Cel, który przyświecał projektowi to rozwój młodzieży i nauka zdrowej rywalizacji a także szansa na szkolenie się na najwyższym poziomie. Drugie miejsce zajął projekt Stowarzyszenia Wspomagającego Działalność Zespołu Szkół Specjalnych PROMYK w Ostrowie Wielkopolskim pn. „5 MARATON UŚMIECHU – UŚMIECH PODAJ DALEJ”, którego realizacja do doskonała forma integracji osób z niepełnosprawnością z lokalną społecznością, a także okazja do edukacji o zdrowych nawykach i aktywnym spędzaniu wolnego czasu.

Pierwsze miejsce zajął projekt Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie pn. „NIE BOJĘ SIĘ RATOWAĆ ŻYCIA – PIERWSZA POMOC” obejmujący zakup materiałów dydaktycznych, realizację szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz zakup drobnych upominków dla uczestników szkoleń. Do zrealizowania takiej tematyki projektu skłoniła analiza danych statystycznych z kart wyjazdowych Zespołów Ratownictwa Medycznego opracowanych przez ratownika medycznego – Dominika Kołaskiego, który na co dzień pracuje w Pleszewskim Centrum Medycznym. Istotny problemem, z którym boryka się lokalna społeczność to niska świadomość w zakresie ratownictwa. Natychmiastowa reakcja może zadecydować o szansach na przeżycie ofiary wypadku. Jednak aby móc skutecznie udzielić pierwszej pomocy, trzeba znać jej podstawowe zasady. Obumieranie mózgu u osoby nieoddychającej rozpoczyna się po 3 — 4 min. Zatem projekt odpowiada na bardzo ważny problem, należy uświadamiać społeczeństwo, że udzielając pomocy poszkodowanym można uratować ich życie lub zwiększyć szansę na powrót do pełnego zdrowia. Można zatem stwierdzić, że szybkość udzielania pierwszej pomocy jest najistotniejsza w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. W 2016 roku doszło w Polsce do 33,6 tys. wypadków komunikacyjnych, podczas których tylko w 15 przypadkach na 100 udzielona została pierwsza pomoc. Dane statystyczne opracowane na podstawie danych z kart wyjazdowych Zespołu Ratownictwa Medycznego, których dysponentem jest Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie wskazują, że w 2017 roku było 91 wyjazdów do NZK z czego w 52 przypadkach nastąpił zgon przez przybyciem Zespołu Ratownictwa Medycznego. Dla porównania w 2016 roku było 85 wyjazdów, w 2015 89 wyjazdów i w 2014 roku 54 wyjazdy, co wskazuje, że liczba ta z roku na rok wzrasta. Liczba zgonów przez przybyciem Zespołu Ratownictwa Medycznego w tych latach waha się pomiędzy 37 a 53. W ponad 60% wyjazdy do nagłego zatrzymania krążenia obejmowały tereny wiejskie. W przypadku mieszkańców wsi liczba zgonów przed przybyciem Zespołu Ratownictwa Medycznego wynosiła 62%. Jest to podyktowane w głównej mierze czasem dojazdu w przypadku miasta czas ten wynosi 5 — 7 minut natomiast w przypadku innych miejscowości w powiecie ten czas wydłuża się do około 35 minut.

Jeszcze raz dziękujemy Państwu za oddane głosy. Dla nas jest to duża odpowiedzialność, ponieważ nie możemy zawieść Państwa zaufania.

Swoje podziękowania dla Państwa kierują również ratownicy medyczni pracujący w Pleszewskim Centrum Medycznym (przede wszystkim: Dominik Kołaski, Piotr Kramarczyk, Grzegorz Grytka i Adam Kozioł), którzy są autorami tego projektu. Od wielu lat wolontaryjnie angażują się w działania profilaktyczne i edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy. W swojej pracy codziennie widzą jak ważne jest to, aby świadek zdarzenia podjął się udzielania pierwszej pomocy. Starania ratowników medycznych zauważa również Zarząd Pleszewskiego Centrum Medycznego wspierając podejmowane przedsięwzięcia.

Zapraszamy do odwiedzenia strony na portalu społecznościowym fb: Ratownicy Medyczni Dzieciom, na którym będziemy informować o planowanych szkoleniach.

Naszym współkonkuretom gratulujemy doskonałych wyników w pełni doceniając zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności i poprawę warunków poprzez oddolne inicjatywy.

Comments are closed