Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych nieco inaczej

Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych nieco inaczej

Kolejnym działaniem realizowanym w ramach projektu pn. „Jesteśmy – wspieramy — program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju z Pleszewa, Stowarzyszenie „Dziecko” z Gostynia, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z Pleszewa oraz Gostynia w ramach otrzymanego dofinansowania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest trening umiejętności społecznych i interpersonalnych.

W ramach treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych zastosowano nowatorską metodę opracowaną przez  Panią Grażynę Kaczmarek — Prezes stowarzyszenia Centrum rozwoju w Pleszewie i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie oraz Panią Katarzynę Krawczyk – Kierownik Ośrodka Wsparcia w Pleszewie. W ramach treningu grupa 7 osób z niepełnosprawnością pod opieką opiekuna dokonuje w miarę samodzielnych zakupów w miejscu użyteczności publicznej. Do dyspozycji ma określona sumę pieniędzy, którą może przeznaczyć na zakup kosmetyków, ubrań, książek czy wykorzystać na konsumpcję we wspólnym gronie.

W wyjeździe do galerii handlowej uczestniczyło 48 osób w tym 6 opiekunów.

Oprócz tego, że osoby uczestniczące w projekcie uczą się gospodarowania środkami pieniężnymi to  mają okazję, nierzadko pierwszy raz w życiu być w galerii handlowej. Jak podkreślają inicjatorki działania trening jest również doskonałym testem dla nas ponieważ jest to nauka tolerancji i otwartości na potrzeby drugiego człowieka.

Innym działaniem godnym uwagi jest zapewnienie wizyty w profesjonalnym salonie fryzjerskim. Osoby z niepełnosprawnością mają możliwość skorzystania z usługi fryzjerskiej.

Tego typu działaniami chcemy minimalizować wykluczenie społeczne, którym często dotknięte są osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny.

unnamed

IMG_20180913_103032_2

IMG_20180913_111121_2

IMG_20180913_111124

IMG_20180913_111137_2

IMG_20180913_122602

IMG_20180913_135333_2

Comments are closed