Szkolenie dla pracowników służb pomocy społecznej z terenu powiatu pleszewskiego

Szkolenie dla pracowników służb pomocy społecznej z terenu powiatu pleszewskiego

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie w dniach od 22 maja do 05 czerwca 2018 roku zorganizowały dla 44 osób szkolenia z zakresu podstawowych technik samoobrony oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Na zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach odpowiedzieli pracownicy: Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pleszewie, Ośrodka Wsparcia w Pleszewie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Salezjańskiej Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pleszewie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerminie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach, Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie.

9 godzinne szkolenie z zakresu podstawowych technik samoobrony dla 25 osób poprowadził Pan Bartłomiej Sołtysiak.

8 godzinne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 27 osób poprowadził Pan Dominik Kołaski.

Wszyscy uczestniczy szkoleń otrzymali zaświadczenia o odbyciu szkoleń. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za skorzystanie z zaproszenia.

Szkolenia zostały zorganizowane dzięki realizacji projektu pn. „Jesteśmy – wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” w ramach programu Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.IMG_20180522_080717

IMG_20180522_080726

IMG_20180525_100228

IMG_20180528_100954

IMG_20180528_101003

IMG_20180529_102101

IMG_20180529_102115

IMG_20180529_102132

IMG_20180605_095509

IMG_20180605_095558

IMG_20180605_095602

MRPIPS

Comments are closed