Szkolenia dla pracowników służb pomocy społecznej

Szkolenia dla pracowników służb pomocy społecznej

W ramach projektu „Jesteśmy – wspieramy — program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju dofinansowane są ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w dniach 18 października 2016 roku oraz 17 listopada 2016 roku odbyły się szkolenia dla pracowników służb pomocy społecznej z terenu powiatu pleszewskiego. W obu szkoleniach wzięło w sumie 31 osób. Pierwsze szkolenie pn.: „Metody aktywizujące a relacje podczas pracy i terapii z osobami upośledzonymi umysłowo i chorymi psychicznie” poprowadziła Pani Monika Piechowicz – Kruk. Celem warsztatów było określenie mocnych i słabych stron swoich podopiecznych, wymiana doświadczeń w stosowaniu metod aktywizujących i technik w pracy z upośledzonymi umysłowo i chorymi psychicznie a także określenie relacji w pracy i terapii z osobami upośledzonymi umysłowo i chorymi psychicznie. Drugie szkolenie nt.: „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną. Porady praktyczne” przeprowadziła Pani Katarzyna Janowska. Zajęcia szkoleniowo – warsztatowe obejmował zagadnienia związane z rozwojem psychoseksualnym człowieka o także aktywności seksualnej formy, zakres i przyczyny masturbacji, inicjacja seksualna, norma i patologia w zachowaniach seksualnych, dylematy z tworzeniem stałych związków, prokreacją i stosowaniem antykoncepcji. Ponadto w ramach warsztatów poruszono kwestię reagowania na przejawy seksualności młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. W szkolenia poruszono również aspekty prawne, jak realizować wychowanie seksualne w placówce oraz jak współpracować z rodzicami podopiecznego.

logo_pl4

Comments are closed