Spotkanie z Pleszewskimi Amazonkami

Spotkanie z Pleszewskimi Amazonkami

18 września 2018 roku w sali bankietowej „Ewa” Panie z Pleszewskiego Klubu Amazonek zorganizowały spotkanie mające na celu wzajemne wsparcie i integracje, które zostało połączone z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości.

Spotkaniu przewodniczyła Pani Daniela Szkopek – Przewodnicząca Klubu oraz Pani Maria Hajdasz.

W spotkaniu uczestniczyli również: Pan Maciej Wasielewski – Starosta Pleszewski, Pan Arkadiusz Ptak – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, Pan Tadeusz Stefaniak – Prezes Pleszewskiego Centrum Medycznego, Pani Anna Bogacz – rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, Pani Emilia Golińska i Pani Marika Włodarczyk z Senioralnego Centrum Wolontariatu, które skorzystały z okazji i przedstawiły ofertę Centrum. Nie zabrakło również przedstawicieli lokalnych mediów.

Nieobecną Panią Grażynę Kaczmarek Dyrektor Powiatowego Centrum Rodzinie w Pleszewie reprezentowały – Pani Agnieszka Kulza – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie oraz Pani Dorota Olejniczak – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie oraz Sekretarz Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie.

Spotkanie było doskonałą okazją, aby przypomnieć o tym jak ważna jest profilaktyka, co podkreśliła Szefowa Klubu Amazonek oraz Starosta Pleszewski, dodając, że czuje się częścią rodziny Amazonek.

Przedstawicielki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie oraz Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie skorzystały z okazji i opowiedziały o projekcie skierowanym do Amazonek. Projekt Ratowników wodnych z pleszewskiego parku wodnego Planty pod patronatem Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie np. „Nie tylko leki leczą – aktywne Amazonki z powiatu pleszewskiego” został najwyżej oceniony i uzyskał dofinansowanie w konkursie „Mikrodotacje na społeczne akcje!”, finansowanego w ramach projektu „Mikrodotacje na społeczne akcje! Mikrodotacje południowej Wielkopolski 2018 — 2019” realizowanego przez Operatora Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt obejmuje przeprowadzenie zajęć na krytej pływalni w Parku Wodnym Planty w Pleszewie dla osób z niepełnosprawnościami — osobami, które zachorowały na raka piersi. Zajęcia w wodzie przynoszą najlepsze rezultaty u pań, które pokonały raka piersi lub jeszcze walczą z chorobą. To właśnie rehabilitacja na basenie przynosi największe rezultaty w usprawnianiu rąk po stronie operowanej. Najskuteczniej likwiduje tak zwany przykurcz po zabiegu, po usunięciu węzłów chłonnych. Zajęcia będą odbywały się w grupie na wynajętym torze. Instruktorzy będą prowadzili zajęcia dostosowane do możliwości uczestniczek, po to, aby nabyły umiejętności do samodzielnego przeprowadzania rehabilitacji. Po zajęciach na basenie w przygotowanej do tego sali odbędą się krótkie wykłady na temat profilaktyki i edukacji prozdrowotnej — szerzenie wiedzy na temat zdrowia, profilaktyki raka piersi. Organizowane spotkania będą również doskonałą okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń.

  pleszew-rodzinne-spotkanie-amazonek-zdjeci_564554_3

pleszew-rodzinne-spotkanie-amazonek-zdjeci_564555_3

pleszew-rodzinne-spotkanie-amazonek-zdjeci_564556_3

pleszew-rodzinne-spotkanie-amazonek-zdjeci_564558_3

pleszew-rodzinne-spotkanie-amazonek-zdjeci_564559_3

pleszew-rodzinne-spotkanie-amazonek-zdjeci_564563_3

pleszew-rodzinne-spotkanie-amazonek-zdjeci_564565_3

pleszew-rodzinne-spotkanie-amazonek-zdjeci_564567_3

pleszew-rodzinne-spotkanie-amazonek-zdjeci_564575_3

Fot. Życie Pleszewa

Logo-color-2-Png Logo_FIO_NIW_2018

Comments are closed