Przegląd Twórczosci Osób Niepełnopsrawnych

Przegląd Twórczosci Osób Niepełnopsrawnych

W ramach projektu „Jesteśmy – wspieramy — program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim” realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju dofinansowane są ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w dniu 3 listopada odbył się Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Zaproszeni goście oraz prezentujący swoje talenty uczestniczyli w spotkaniu mającym na celu zapoznanie z twórczością i dorobkiem osób niepełnosprawnych skupionych w różnych ośrodkach (szkoła specjalna, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej). Podczas przeglądu mieliśmy okazję obejrzeć wszelkich form aktywności: krótkie występy teatralne, muzyczne, prezentacja twórczości plastycznej. Przeglądowi towarzyszyła wystawa, której zakres również uzależniony został od pomysłowości uczestników.foto moje pryw, 382

foto moje pryw, 395

foto moje pryw, 407

foto moje pryw, 409

foto moje pryw, 412

foto moje pryw, 413

foto moje pryw, 418

foto moje pryw, 420

foto moje pryw, 424

foto moje pryw, 426

foto moje pryw, 432

foto moje pryw, 436

foto moje pryw, 443

foto moje pryw, 456

foto moje pryw, 461

foto moje pryw, 462

foto moje pryw, 467

foto moje pryw, 469

foto moje pryw, 473

foto moje pryw, 474

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

MRPIPS

Comments are closed