Zastępcze serce prawdziwa miłość

Zastępcze serce prawdziwa miłość

Projekt pn. „Zastępcze serce prawdziwa miłość” współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego. W ramach realizowanego zadania publicznego jakim był projekt pn. Zastępcze serce prawdziwa miłość udało się zrealizować wszystkie zamierzone rezultaty. W projekcie wzięło udział 10 rodziców zastępczych oraz 22 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. 100% frekwencja świadczy nie tylko o tym, że zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale także przyciągnęły osoby, które incydentalnie uczestniczyły w projekcie, takich osób było 10. Rezultaty każdorazowo były mierzone na podstawie list obecności oraz opiniami zebranymi zarówno od uczestników projektu jak i prowadzących a także Pracowników Sekcji ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Obszerne fotorelacje oraz opisy na portalu społecznościowym świadczą o tym, że zajęcia się odbywały i cieszyły dużym zainteresowaniem. Ogromny wpływ na to miała wcześniejsza izolacja związana z okresem pandemii stąd możliwość spotkań oraz konstruktywnego spędzenia czasu. Projekt też zaplanowany był w sposób elastyczny, oddaliśmy w ręce uczestników możliwość wybrania tematyki zajęć, tak aby odpowiadały potrzebom. Dzięki realizowanemu projektu na pewno udało nam się podnieść kompetencje przez udział w szkoleniach ale także zawiązać oraz wzmocnić więzi między rodzinami, którzy borykają się z podobnymi problemami, bo kto lepiej zrozumie jak nie osoby, które są w podobnej sytuacji. Rodziny poprzez kampanię promocyjną poczuły się dowartościowane na każdym kroku podkreślano jaką ważną rolę pełnią. Na materiałach promocyjnych widnieją piękne hasła świadczące o misji, którą wypełniają, o tym, że mają supermoc a także sentencje, związane z rodzicielstwem zastępczym oraz miłością do dziecka.

Szkolenia podnoszące kompetencje i umiejętności wychowawcze. Oprócz zajęć z psychologami obejmującymi takie zagadnienia jak, które zostały podzielone na bloki

 1. Słowa mają moc — doceniaj nie oceniaj (rozróżnianie — słowa doceniające i słowa oceniające, słowa a emocje, strategie komunikacji osłabiające kontakt z dzieckiem, słowa a kształtowanie się samooceny i poczucia wartości, wskazówki jak rozmawiać z dzieckiem by budować jego siłę psychiczną, doceniaj starania dziecka, pomóż mu dostrzegać jego mocne strony, technika — fakty — uczucia — oczekiwania, parafraza i doprecyzowanie, dobre pytania, pochwały, które wspierają, motywowanie dziecka — zmień krytykę na informację, zwroty dzięki, którym dziecko rozwinie skrzydła).
 2. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały (co to jest prawdziwe słuchanie, bariery, które sami tworzymy, techniki aktywnego słuchania, uprzedzenia i etykiety, przeformułowania, słuchanie empatyczne, bank zwrotów doceniających, motywowanie dziecka poprzez docenianie, ćwiczenia w formułowaniu komunikatów doceniających starania dziecka.
 3. Stres, przyczyny, skutki — stres i jego działanie na zdrowie fizyczne i psychiczne, pozytywne i negatywne aspekty stresu, reakcje stresowe u dzieci i dorosłych (charakterystyka, przyczyny, skutki), reakcje dorosłych i dzieci w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z chorobą COVID-19 (reakcje obserwowane u siebie i dziecka), jak rozmawiać z dzieckiem na ten temat, depresja — definicja, termin potoczny, termin kliniczny, typologia depresji dziecięcej i młodzieżowej, cechy depresji dziecięcej i młodzieżowej, zmiany na poszczególnych poziomach funkcjonowania: zaburzenia nastroju, funkcjonowanie poznawcze, zmiany w zachowaniu, stan fizyczny: objawy somatyczne depresji u dzieci i młodzieży, czynniki różniące depresję, pandemia i jej wpływ na występowanie depresji u dzieci i młodzieży, profilaktyka depresji u dzieci i młodzieży.
 4. RAD Reaktywne Zaburzenia Przywiązania — RAD — reaktywne zaburzenia przywiązania (charakterystyka dziecka, trudności w funkcjonowaniu, potrzeby), kształtowanie się przywiązania u dziecka, relacje rodzic i dziecko w procesie kształtowania się więzi między nimi, kształtowanie się więzi — fazy formowania, czynniki kształtujące oraz czynniki blokujące rozwój więzi dziecka, przyczyny i skutki zaburzeń więzi, klasyfikacja wzorców przywiązania: bezpieczne, ambiwalentne, unikające, zdezorganizowane.
 5. Budowanie więzi z dzieckiem — zrozumienie traumy i jej wpływu na rodzinę, wpływ przeżywania żałoby, doświadczenia urazu psychicznego ma funkcjonowanie dziecka, budowanie więzi z dzieckiem przez rodziców zastępczych i rodziców adopcyjnych, wsparcie rozwoju i pomoc psychologiczna rodziny i dziecka z zaburzeniami więzi, narzędzie do pracy z dzieckiem z zaburzeniami więzi, informacje na temat dostępnego wsparcia specjalistycznego z jakiego mogą skorzystać rodziny zastępcze i dzieci. Zostało zrealizowane szkolenie z zakresu pierwszej pomocy oraz obsługi AED obejmujące takie zagadnienia jak: podstawy prawne związane z udzielaniem pierwszej pomocy, podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych na podstawie Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2021 roku, zabiegi resuscytacyjne z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora (AED), nagłe stany zagrożenia życia (kiedy można podejrzewać omdlenie, jak udzielić pierwszej pomocy osobie, która zemdlała, jaki są objawy przy zawale serca oraz jakie jest postępowanie, jak rozpoznać i udzielić pomocy przy udarze mózgu, jak postąpić z poszkodowanym w napadzie drgawek, co zrobić przy nagłym pogorszeniu się samopoczucia osoby chorej na cukrzycę, jak udzielić pomocy w zatruciach, co zrobić w przypadku napadu astmy oskrzelowej, jak postąpić w przypadku wystąpienia objawów wstrząsu, jak udzielić pomocy w zadławieniu) Oprócz pokrycia kosztów wynagrodzenia prowadzących zajęcia zapewniono drobny poczęstunek.

Zajęcia integracyjne oraz rozwijające pasje w ramach tego działania zrealizowane zostały zajęcia dla rodziców zastępczych oraz wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. Podczas spotkania organizacyjnego oraz w toku realizacji zadania uczestnicy sami proponowali formy zajęć, które chcieli realizować. W miarę możliwości w zajęciach uczestniczyli również specjaliści oraz pracownicy Sekcji ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

 1. Organizacja spływu kajakowego rodzin zastępczych: w ramach działania zapewniono usługę wypożyczenia kajaków, opiekę ratowników wodnych, ubezpieczenie NNW oraz drobny poczęstunek.
 2. Zajęcia nordic walking: w ramach działania zapewniono usługę instruktora, wypożyczenia kijków dla osób, które ich nie posiadały oraz dorodny poczęstunek.
 3. Zajęcia na basenie: dzieciom i młodzieży czas animowali ratownicy wodni prowadząc zajęcia z zakresu ratownictwa wodnego i medycznego, rodzice w tym czasie mogli skorzystać i spędzić czas w jacuzzi lub na zajęciach z aqua aerobiku. W ramach działania zapewniono wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia oraz pokrycie kosztów biletów wstępu na basen.
 4. Zajęcia w terenie, które odbywały się u jednej z rodzin zastępczych. Piękne otoczenie lasu to nie tylko okazja do spaceru i wspólnego spędzenia czasu ale także możliwość konsultacji ze specjalistami. W ramach działania pokryte zostały koszty prowadzących zajęcia oraz drobnego poczęstunku. Podczas spotkania odbywały się rozmowy / konsultacje / integracja: techniki i formy redukowania napięcia u siebie i dzieci, przykłady metod relaksacyjnych do wykorzystania w pracy z dzieckiem budowanie atmosfery sprzyjającej nauczaniu w domu, twórcze techniki relaksacji do wykorzystania w trakcie spędzania wolnego czasu z dzieckiem, gdzie i kiedy szukać wsparcia specjalistycznego — gdzie warto się zgłosić w razie potrzeby.
 5. Zajęcia na basenie: dzieciom i młodzieży czas animowali ratownicy wodni prowadząc zajęcia z zakresu ratownictwa wodnego i medycznego, rodzice w tym czasie mogli skorzystać i spędzić czas w jacuzzi lub na zajęciach z aqua aerobiku. W ramach działania zapewniono wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia oraz pokrycie kosztów biletów wstępu na basen.
 6. Zajęcia w gospodarstwie ekologicznym prowadzonym przez społeczników, którzy zafascynowani lawendą uczą inne osoby wykonywania mydełek oraz zawieszek zapachowych. Wspólny czas przy ognisku to również doskonały czas do wymiany doświadczeń i rozmowy. W ramach działania pokryte zostały koszty wynagrodzenia osób prowadzących, materiałów do zajęć oraz drobnego poczęstunku. VII Zajęcia na kręgielni: w ramach działania poniesione zostały koszty wynajęcia torów oraz drobnego poczęstunku.
 7. Wspólny wyjazd na spektakl teatralny: w ramach działania poniesione zostały koszty zakupu biletów wstępu, transportu, ubezpieczenia NNW.

Wojewoda Wielkopolski 300dpi (1)

 

Comments are closed