Z wiekiem nie tracisz praw i godności!

Z wiekiem nie tracisz praw i godności!

Program, w ramach którego otwarto działalność Punktu Konsultacyjnego dla Seniorów.

Program skierowany był do mieszkańców Powiatu Pleszewskiego w wieku poprodukcyjnym. W utworzonym Punkcie Konsultacyjnym zapewniono profesjonalną pomoc konsultanta, psychologa oraz radcy prawnego. Celem projektu było bezpośrednie wsparcie seniorów oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat problemów ludzi starszych.

Partner: Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie.

Realizacja: 2010 rok.

Comments are closed