Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Chocz z zajęciami dotyczącymi profilaktyki uzależnień

Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Chocz z zajęciami dotyczącymi profilaktyki uzależnień

Projekt ma na celu przedstawienie dzieciom, młodzieży i ich rodzinom innowacyjne działania zakresie profilaktyki i pracy z rodziną zagrożoną marginalizacją. Przez marginalizację rozumiemy ograniczony dostęp do dóbr mających na celu zaspokojenie potrzeb egzystencjalnych oraz społeczno — kulturalnych. Przez działania profilaktyczne rozumiemy podjęcie innowacyjnych działań w obszarach takich jak:

-      alternatywne spędzanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, które przeciwdziałają dysfunkcjom społecznym,

-      pomoc osobom, młodzieży eksperymentującej,

-      dostrzeżenie problemu łatwości dostępu do różnego typu używek,

-      współpraca służb i instytucji poprzez zaznajomienie z działalnością oraz dostępem do informacji o działalności instytucji (gdzie i jaka pomoc można uzyskać a także gdzie można się zgłosić po, to aby zacząć współpracę z instytucja, mamy tutaj na myśli np. wolontariat, po to, aby zaszczepiać idee pomocy oraz wsparcia).

Projekt kierujemy do 23 dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych marginalizacją z terenu gminy Chocz.

Zadania realizowane w ramach projektu sprowadza się do:

  1. Zajęć grupowych (warsztatowe): terapeutyczne i profilaktyczne dla dzieci, młodzieży
  2. Wypoczynek dzieci i młodzieży.

„Wypoczynek letni dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Chocz z zajęciami dotyczącymi profilaktyki uzależnień” jest współfinansowany ze środków Burmistrza Gminy Chocz w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Chocz z zajęciami dotyczącymi profilaktyki uzależnień”

640px-POL_gmina_Chocz_COA.svg

Comments are closed