Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu pleszewskiego

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu pleszewskiego

Projekt zakłada działania realizowane w środowisku lokalnym w powiecie pleszewskim. Zadania zostaną skierowane do osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo w różnym stopniu upośledzenia w następujących obszarach:

Rehabilitacja  dla osób niepełnosprawnych

-     realizacja zajęć usprawniających na basenie (Park Wodny Planty w Pleszewie), korzystanie z basenu będzie odbywać się w formie indywidualnego uczestnictwa. Zajęcia są skierowane do 40 osób, które będą miały możliwość skorzystania z 7 jednogodzinnych wejść na basen w okresie od czerwca do grudnia.

-     rehabilitacja w formie stacjonarnej z wykorzystaniem bazy rehabilitacyjnej partnerów projektu (masaże z tytułu różnych schorzeń sprzężonych występujących u uczestników). Rodzaj propanowych ćwiczeń / masaży / zabiegów zostanie indywidualnie określony po dokonaniu rekrutacji i oceny uczestników projektu. Uczestników projektu będą mieli możliwość skorzystania w okresie od czerwca do grudnia z zajęć rehabilitacyjnych, masaży, zabiegów w zależności od indywidualnych potrzeb w łącznej sumie 84 godzin.

Działania w ramach projektu „ Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu pleszewskiego” realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju dofinansowane są ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu „Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością”.

th

Comments are closed