Więcej MOCY – mniej przemocy

Więcej MOCY – mniej przemocy

Projekt pn. „Więcej MOCY – mniej przemocy” współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego. Projekt obejmował Edukacyjną strefę, Cykl pogadanek lub warsztatów w szkołach powiatu pleszewskiego, Edukację kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich, Konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży, Warsztaty WenDo.

Wojewoda Wielkopolski 300dpi (1)

Comments are closed