Rozwój i wsparcie

Rozwój i wsparcie

Projekt pn. „Rozwój i wsparcie” współfinansowany ze Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie realizowany w latach 2019 – 2021. Realizowany projekt ma na celu poprawę sytuacji osób z zaburzeniami psychicznymi, które na co dzień borykają się z wieloma problemami życia codziennego, muszą przeciwstawiać się marginalizacji i krzywdzącym stereotypom. W ramach projektu chcielibyśmy, aby lokalna społeczność poprzez nabytą w toku realizacji projektu wiedzę była bardziej empatyczna w stosunku do osób, które zostały dotknięte zaburzeniami psychicznymi. Naszym celem jest również podniesienie wiedzy i umiejętności osób, które na co dzień pracują lub maja styczność w swojej pracy zawodowej z osobami, które mają zaburzenia psychiczne. Kampania informacyjna i promocyjna oraz zadania realizowane w toku projektu podniosą wiedzę lokalnej społeczności, poziom wrażliwości oraz kompetencji i umiejętności.

logo-04

Comments are closed