Rozwijanie pomocy wspierającej działania rodziców zastępczych w wychowaniu i promowaniu opieki nad dziećmi oraz integracja rodzin zastępczych o zasięgu ponadlokalnym

Rozwijanie pomocy wspierającej działania rodziców zastępczych w wychowaniu i promowaniu opieki nad dziećmi oraz integracja rodzin zastępczych o zasięgu ponadlokalnym

Celem projektu jest wzmacnianie postaw rodzicielskich i integracja rodzin zastępczych poprzez specjalistyczne wsparcie psychologiczne, a także poprzez promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz udział w imprezach integracyjnych. Projekt skierowany jest dla rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze.  Realizacja projektu nastąpi od czerwca do listopada 2016 r.

W ramach projektu zostaną podjęte następujące zadania:

  1. Stworzenie punktu konsultacyjnego w siedzibie PCPR, dla kandydatów na rodziny zastępcze, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, a także dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
  2. Zatrudnienie psychologa — spotkania i konsultacje w środowisku rodziny zastępczej. Pomoc psychologiczna nastawiona będzie głównie na wsparcie rodzin niezawodowych, zawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.
  3. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego na terenie powiatu pleszewskiego, skierowany jest dla rodzin zastępczych z powiatu pleszewskiego, a także z powiatu gostyńskiego i jarocińskiego. W spotkaniu uczestniczyć będzie 130 opiekunów zastępczych i 120 dzieci. W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego planujemy zorganizować spotkanie integracyjne dla rodzin w Karczmie „Starej Stajnia” w Zawidowicach. Na spotkaniu przeprowadzone zostaną warsztaty dla rodzin „wzmocnienie specjalistycznego wsparcia dla rodzin w zakresie radzenia sobie z emocjonalnymi obciążeniami pracy z dziećmi i ich rodzinami”, a także skorzystać będzie można z indywidualnych konsultacji psychologicznych.
  4. Zorganizowanie spotkania andrzejkowo — mikołajkowego. Spotkanie przeznaczone dla rodzin z powiatu pleszewskiego 73 rodziny oraz 110 dzieci. Spotkanie planujemy zorganizować w restauracji „ Bax” w Pleszewie.
  5. Promowanie rodzin zastępczych będzie zadaniem równorzędnym, przy organizowaniu poszczególnych etapów projektu. Ponadto planujemy rozpowszechniać ideę rodzicielstwa zastępczego również podczas obchodów imprez organizowanych w Powiecie Pleszewskim    na których zorganizowane zostaną punkty informacyjne (dni Pleszewa, festyny rodzinne).

Działania w ramach projektu „Rozwijanie pomocy wspierającej działania rodziców zastępczych  w wychowaniu i promowaniu opieki nad dziećmi oraz integracja rodzin zastępczych o zasięgu ponadlokalnym” realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju dofinansowane są ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin”.

SAM

 1 2

3

Comments are closed