Ratownicy medyczni dzieciom — Fundacja „ORLEN — DAR SERCA“

Ratownicy medyczni dzieciom — Fundacja „ORLEN — DAR SERCA“

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że Fundacja „ORLEN – Dar Serca” przekazała dla Stowarzyszenia Centrum Rozwoju w Pleszewie darowiznę, na zakup drobnych upominków dla dzieci w wieku przedszkolnym – uczestników zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, organizowanych przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Pleszewskie Centrum Medyczne.

Ratownicy medyczni w ramach wolontariatu prowadzą zajęcia w przedszkolach dla dzieci w wieku 5 – 6 lat pn. „Ratownicy medyczni dzieciom”. Autorski projekt ratowników medycznych z Pleszewskiego Centrum Medycznego został opracowany w oparciu o własną doświadczenie i wiedzę.

Ratownicy medyczni na co dzień mają do czynienia z sytuacjami, kiedy nie udaje się uratować ludzkiego życia z powodu nie udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej – są dwa główne powody nie podejmowania się próby pomocy – ludzie boją się odpowiedzialności, a także brakuje im kompetencji. Ponadto w ostatnim czasie opinię publiczną informowano, że dziecko uratowało komuś życie, bo poinformowało odpowiednie służby.

Jeśli nałożymy nacisk na edukację dzieci od najmłodszych lat w zakresie udzielania pierwszej pomocy, to dziecko przyjmie to za naturalną czynność, którą należy wykonać jeśli zaistnieje taka sytuacja. Wiemy, że ten projekt cieszy się powodzeniem, ponieważ w tym roku ruszyła jego kolejna edycja, w zeszłym roku odwiedzonych zostało 15 przedszkoli, w tym roku już 11.

Dzięki przekazanej darowiźnie zostały zakupione: książeczki na temat pierwszej pomocy, magnesy z numerami alarmowymi, przypinki z logiem projektu, plecaki turystyczne, kubki z nadrukiem dotyczącym pierwszej pomocy, pluszowe misie oraz apteczki. Prezenty wręczane są Małym Ratownikom po zdanym egzaminie doceniając ich trud.

Program dedykowany specjalnie dla dzieci w wieku przedszkolnym składa się z kliku bloków. Został on tak opracowany, aby poprzez zabawę i ćwiczenia nauczyć dzieci tego, jak mają się zachować w przypadku zagrożenia.

Na wstępie prowadzący przedstawiają się, opowiadają o swojej pracy, o doświadczeniu zawodowym, prezentują sylwetkę ratownika medycznego. Potwierdzeniem tego, co powiedzieli jest prezentacja krótkiego filmu o pracy ratownika medycznego połączona z omówieniem historii pogotowia ratunkowego.

Po krótkim wstępie prowadzący wprowadzają dzieci w zagadnienie pierwszej pomocy, aby aktywizować dzieci i nie pozostawiać ich biernymi słuchaczami treści teoretyczne przeplatane są z ćwiczeniami praktycznymi. Podczas udzielania pomocy ważne jest, aby zwrócić uwagę i pamiętać o tym, że każdy kto pomaga musi mieć na względzie bezpieczeństwo własne jak i poszkodowanego. Po upewnieniu się, że osoba pomagająca jest bezpieczna należy sprawdzić przytomność u osoby poszkodowanej, czyli należy złapać za barki i potrząsnąć, zadać pytanie, czy osoba poszkodowana słyszy. Następnie należy zawołać pomoc, niezbędne jest tutaj wsparcie osoby dorosłej. Dzieci podczas zajęć uczą się na przyniesionych misiach sprawdzania oddechu oraz ułożenia w pozycji bocznej.

Podczas zajęć prowadzący przypominają dzieciom numery alarmowe. Każde dziecko otrzymuje telefon, na którym samodzielnie wykręca numer alarmowy. Numery alarmowe utrwalane są dzięki dedykowanym piosenkom – i tutaj jest chwila na relaks, dzieci mogą śpiewać i tańczyć.

Po odprężeniu przy piosenkach nadchodzi czas na odegranie scenek – tutaj mali aktorzy wcielają się w rolę: ratownika medycznego, strażaka i policjanta. Po kolei prezentują poszczególne służby ratunkowe, a po tym następuje możliwość kolejnego popisu wiedzy dla Małych Ratowników, czyli do kogo przyporządkujemy takie atrybuty jak: wąż z prądownicą, lizak czy stetoskop. Aktorskie talenty Mali Ratownicy pokazują podczas scenki, w której zemdlała koleżanka – powtarzają to, czego nauczyły się, czyli co należy zrobić, gdzie zadzwonić, jak przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem medycznym – tak, prowadzący wciela się w rolę dyspozytora medycznego i przeprowadza standardową rozmowę z osobą zgłaszającą zdarzenie.

Wcześniej Mali Ratownicy dowiedzieli się co należy zrobić, kiedy poszkodowany oddycha, a teraz przychodzi czas na sytuację, w której poszkodowany nie oddycha. W tym przypadku znów z pomocą przychodzą pluszowe misie przyniesione przez dzieci – to na nich w rytm piosenki uczą się jak poprawnie uciskać klatkę piersiową. Po tych zajęciach Mały Ratownik potrafi również zrobić opatrunek – tutaj znowu dużą rolę odgrywa przyniesiony pluszak  — to on ma bandażowane łapki, głowę.

Po takiej dawce wiedzy nie pozostaje prowadzącym nic innego jak zweryfikowanie tego, czego nauczyli przedszkolaków. Mali Ratownicy muszą zmierzyć się z egzaminem — do wyboru mają trzy odpowiedzi, tylko jedna jest poprawna. Pytania dotyczą: numerów alarmowych, kogo należy powiadomić, kiedy dostrzeżemy zagrożenie, zachowania się w danej sytuacji, możliwych reakcji w określonym przypadku, pytań jakich należy używać w przypadku, kiedy chcemy sprawdzić przytomność u poszkodowanego. Egzamin zakończony jest wręczeniem w pełni zasłużonych dyplomów i upominków. Znajdzie się również chwila na wykonanie pamiątkowego zdjęcia.

Ale to jeszcze nie koniec atrakcji – Mali Ratownicy idą obejrzeć z bliska karetkę pogotowia! Dzięki spotkaniu mają niepowtarzalną okazję zapoznania się z wyposażeniem Ambulansu oraz ze sprzętem medycznym. Ma to swój dodatkowy cel, ponieważ dla każdego zaadaptowanie do nowej sytuacji wiąże się z ogromnym stresem, stąd poznanie osób, które będą udzielały pomocy oraz sprzętu, który będzie używany daje możliwość zmniejszenia stresu, który i tak jest olbrzymi w tego rodzaju sytuacji.

ZAKUP UPOMINKÓW NA ZAJĘCIA ZREALIZOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDACJI ORLEN – DAR SERCA.

 fundacja_logo

Comments are closed