Program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim

Program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim

Projekt zakłada działania realizowane w środowisku lokalnym, tj. powiatach pleszewskim oraz gostyńskim. Zadania zostaną skierowane do osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo w następujących obszarach:

Rehabilitacja  dla osób niepełnosprawnych

-     realizacja zajęć usprawniających na basenie (Park Wodny Planty w Pleszewie), korzystanie z basenu będzie odbywać się w formie indywidualnego uczestnictwa. Zajęcia skierowane będą dla 40 osób, które będą miały możliwość skorzystania z 8 1-godzinnych wejść na basen w okresie od czerwca do listopada.

-     rehabilitacja w formie stacjonarnej z wykorzystaniem bazy rehabilitacyjnej partnerów projektu (masaże z tytułu różnych schorzeń sprzężonych występujących u uczestników). Rodzaj propanowych ćwiczeń / masaży / zabiegów zostanie indywidualnie określony po dokonaniu rekrutacji i oceny uczestników projektu. 45 uczestników projektu będzie miało możliwość skorzystania przez okres 19 tygodni z zajęć rehabilitacyjnych, masaży, zabiegów w zależności od indywidualnych potrzeb.

-     zakup krzesła do masażu, które doskonale nadaje się do wykonywania masażu pleców, barków i szyi. Dzięki regulowanej wysokości siedziska, a także kątów nachylenia podgłówka i półki pod ramiona krzesło można idealnie dopasować do wymogów każdego pacjenta. Wysokość siedziska krzesła może być regulowana za pomocą sprężyny gazowej. Konstrukcja stelaża wykonana jest z aluminium, co sprawia, że krzesło jest wyjątkowo lekkie a zarazem bardzo wytrzymałe i stabilne. Krzesło łatwo i szybko można złożyć i przenieść w inne miejsce. Krzesło zostanie wykorzystane podczas rehabilitacji w formie stacjonarnej,

-     zakup nakładki do masażu ułatwiającej wykonywanie zabiegów dla osób niepełnosprawnych, podnoszącej komfort wykonywanych zadań

-     rowerek stacjonarny – służy do ćwiczeń rehabilitacyjnych, podnoszenia i wzmacniania ogólnej sprawności osoby niepełnosprawnej

-     lampa do naświetlań światłem podczerwonym wskazana w rehabilitacji osób niepełnosprawnych

-     zakup podwójnego drążka do zwisów i podporów z podkładką korekcyjną przeznaczonego do ćwiczeń rehabilitacyjnych

Aktywizacja osób niepełnosprawnych

-     zorganizowanie szkolenia z zakresu treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu. Odbędą się spotkania dla 6 grup, w każdej grupie po około 10 osób. Warsztaty będą zrealizowane w ciągu 79 godzin łącznie, w przypadku uzyskania dotacji na przeszkolenie kadry pomocy społecznej. Warsztaty zostaną poprowadzone przez przeszkolonych opiekunów w formie wolontariatu

-     „Poznajemy Polskę” – cykl wycieczek turystycznych do miejsc Województwa Wielkopolskiego i Dolnośląskiego (miejsca wyjazdu są uzależnione od wysokości dotacji). 45 uczestników + 3 opiekunów będzie miało możliwość wyjazdu na spektakl teatralny do Poznania oraz zwiedzania najciekawszych miejsc i zabytków Poznania. Podczas wycieczki do Wrocławia 45 uczestników + 3 opiekunów będzie miało możliwość zwiedzania najciekawszych miejsc i zabytków miasta, m.in. Panorama Racławicka, Ogród Japoński. Podczas obu wyjazdów zapewnione zostanie wyżywienie.

-     organizacja Powiatowego Dnia Ochrony Zdrowia Psychicznego, będącego jednocześnie podsumowaniem projektu, podczas którego partnerzy projektu zaprezentują działalność swoich placówek, dokumentację fotograficzną z realizacji projektu oraz odbędą się wykłady prowadzone przez dwóch prelegentów na temat zdrowia psychicznego oraz regulacji prawnych dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi. Podczas konferencji zapewniony zostanie catering dla wszystkich uczestników konferencji. Na konferencje zaproszonych zostanie 165 osób w tym uczestnicy projektu.

-     integracyjne spotkanie Andrzejkowe dla 120 osób w tym uczestników projektu. Podczas spotkania zapewniony zostanie catering oraz oprawa muzyczna. Uczestnicy będą mieli możliwość zawiązania znajomości, bliższego poznania się i zintegrowania. Przewidujemy również przeprowadzenie zabaw tematycznych związanych tradycją Andrzejkową.

-     w ramach poszerzania umiejętności planowania i aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zaznajamiania się z dorobkiem kultury planujemy zorganizowanie 4 wejść do lokalnego kina dla 45 osób.

Wsparcie specjalistyczne

-     specjalistyczne poradnictwo udzielane przez lekarza psychiatrę i psychologa. Konsultacje psychologiczne będą odbywały się przez 20 tygodni, po 2 godziny w okresie czerwiec – grudzień, łącznie 30 godzin. Konsultacje psychiatryczne będą zapewnione 2 razy w miesiącu po 2 godziny w okresie od czerwca do listopada łącznie 20 godzin.

-     przeszkolenie kadry pracującej z osobami z zaburzeniami psychicznymi w zakresie treningu umiejętności społecznych w celu poszerzania ich kompetencji zawodowych wykorzystywanych w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Planujemy przeszkolenie 8 osób z jednostek będących partnerami projektu. Nabyta wiedza i umiejętności powiększają ofertę usług świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i zostaną wykorzystane po zakończeniu projektu.

Działania w ramach projektu „Program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim” realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju dofinansowane są ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej z konkursu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

indeks2

Comments are closed