Partnerstwo publiczno-społeczne. Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu. Razem na rzecz zatrudnienia – konferencja we współpracy z Centrum PISOP

Partnerstwo publiczno-społeczne. Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu. Razem na rzecz zatrudnienia – konferencja we współpracy z Centrum PISOP

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Doświadczenia ostatnich lat realizacji działań przeciw wykluczeniu społecznemu pokazały jak niezmiernie ważna jest współpraca sektora publicznego z pozarządowym. Partnerskie podejście do aktywizujących i pomocowych działań okazuje się niezmiernie skuteczne. O formule partnerstwa publiczno – społecznego dyskutowano podczas wczorajszej konferencji pn. „Partnerstwo publiczno-społeczne. POLECAM!” organizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie oraz Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju. Podczas spotkania poruszona została tematyka partnerstw, ich ekonomicznych aspektów, roli pomocy społecznej, narzędzi realizacji działań w formie partnerstw. Wśród prelegentów wystąpili:

1/ Maria Krupecka – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – „Pomoc społeczna w Wielkopolsce a partnerstwa”

2/ dr Agnieszka Ziomek – Uniwersytet Ekonomiczny – „Ekonomia partnerstwa – tendencje rozwojowe na podstawie doświadczeń innych krajów”

3/ Waldemar Jan – Koordynator PCAL Nikiszowiec, doradca ROPS Katowice ds. PAL – „Partnerstwo a pomoc społeczna. Doświadczenia z Nikiszowca”

4/ Karol Jasiak – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie – „Zespół interdyscyplinarny – partnerskie narzędzie diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych”.

Konferencja odbyła się przy bardzo licznym udziale przedstawicieli gmin, instytucji pomocy społecznej z Powiatu Pleszewskiego oraz organizacji pozarządowych działających w Powiecie Pleszewskim. Podczas spotkania lokalne ngo’sy prezentowały swoją działalność w ramach „Strefy NGO”: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą, Stowarzyszenie Promocji Zdrowia, Stowarzyszenie „Mieszkańcom Gminy Gołuchów”, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznym Mieszkańców Gminy Dobrzyca.

                                                                    

Konferencja odbyła się dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Realizacja: 2010 rok

Partnerzy: PCPR w Pleszewie, Centrum PIOSP w Poznaniu

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Comments are closed