Osoba niepełnosprawna w przestrzeni miejskiej – Wrocław bez barier

Osoba niepełnosprawna w przestrzeni miejskiej – Wrocław bez barier

W ramach projektu dofinansowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego podopieczni różnych placówek wspierających osoby niepełnosprawne intelektualnie skorzystali z wyjazdu do Wrocławia i oferty miejskiej turystyki. Uczestnicy uzyskali wsparcie, na które na co dzień nie są w stanie wygospodarować środki finansowe i z uwagi na inne bariery funkcjonalne (zamieszkiwanie na terenach wiejskich czy znaczny stopień niepełnosprawności ruchowej) nie mogą skorzystać z tego typu form aktywności.

Partnerzy: Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Pleszewie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie.

Realizacja: 2009

Osoba niepełnosprawna w przestrzeni miejskiej osoba niepełnosprawna w przestrzeni miejskiej 2

Comments are closed