Nie tylko leki leczą — aktywność osób z niepełnosprawnością

Nie tylko leki leczą — aktywność osób z niepełnosprawnością

Projekt pn. „Nie tylko leki leczą — aktywność osób z niepełnosprawnością” współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego. Trudny okres pandemii wymusił konieczność weryfikacji tego, na ile uda się zrealizować projekt. W związku z powyższym 04 listopada  złożono aktualizację oferty, która została zaakceptowana poprzez podpisanie aneksu z dnia 25 listopada 2020 roku. Celem projektu było opracowanie kompleksowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami polegającego na takim dobraniu form pomocy i wsparcia, aby pozwolić poprawić zdrowie i włączyć w życie lokalnej społeczności. Mimo trudnego czas, w jakim się znaleźliśmy w projekcie wzięło udział 66 osób z 45 zaplanowanych. Każdy uczestnik mógł skorzystać z form pomocy, które najbardziej mu odpowiadały. 5 osób skorzystało po 10 godzin indywidualnych spotkań z fizjoterapeutą – rehabilitantem, co niewątpliwie wpłynęło na poprawę kondycji psychofizycznej walcząc z bólem i ograniczeniami ruchowymi. 24 osoby skorzystały łącznie z 300 godzin na basenie. Rehabilitacja sprzyja poprawie postawy ciała oraz stabilności ciała a także ma działalnie relaksacyjne. W ofercie ze wsparcia miało skorzystać 10 osób, zwiększono liczbę osób dysponując takimi samymi godzinami z uwagi na fakt pojawiających się ograniczeń w funkcjonowaniu basenów. Więcej godzin mogłoby być problematyczne do wykorzystania. 45 osób w grupach po 15 osób uczestniczyło w 3 dwugodzinnych spotkaniach z zakresu muzykoterapii. Zajęcia miały na celu zwiększenie poczucia własnej wartości poprzez pokonywanie własnych słabości, poczucia wstydu. Śpiew sprzyja również dotlenieniu organizmu.

Wojewoda Wielkopolski 300dpi (1)

Comments are closed