Dzień Sponsora

Dzień Sponsora

03 listopada 2016 roku Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie jak co roku zorganizowało Dzień Sponsora, na który zostali zaproszeni zostali wszyscy sponsorzy, darczyńcy, osoby zaprzyjaźnione i współpracujące ze stowarzyszeniem oraz jego członkowie. Celem spotkania było podziękowanie za okazaną pomoc zarówno finansową jak i rzeczową osobom, które od lat udzielają wsparcia w realizacji działań stowarzyszenia. Dzięki przekazanym środkom finansowym organizacja może pomagać osobom znajdującym się trudnej sytuacji materialnej, dzieciom z domów dziecka oraz osobom niepełnosprawnym. Również podopieczni podziękowali Pani Grażynie Kaczmarek – Prezes Stowarzyszenia za  serce i dobroć okazywane na co dzień.W czasie spotkania zaproszeni goście mogli obejrzeć prezentacji Twórczości Osób Niepełnosprawnych.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

foto moje pryw, 380

foto moje pryw, 379

foto moje pryw, 378

foto moje pryw, 377

foto moje pryw, 376

foto moje pryw, 375

foto moje pryw, 374

foto moje pryw, 373

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Comments are closed