Aktywny Senior — aktywizacja seniorów w powiecie pleszewskim

Aktywny Senior — aktywizacja seniorów w powiecie pleszewskim

Projekt pn. „Aktywny Senior — aktywizacja seniorów w powiecie pleszewskim” współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju a także w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacje nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych rezultatów. W pełni udało się zrealizować warsztaty mające na celu poznanie procesu grupowego oraz budowania zaangażowania i kreatywności przez co osiągnęliśmy zwiększenie motywacji do działania i tworzenia kreatywnych rozwiązań co przełożyło się bezpośrednio na zwiększenie zaangażowania w życie lokalnej społeczności oczywiście na ile było to możliwe. Nie udało się uzyskać w pełni zaplanowanego wskaźnika uczestnictwa osób liczba uczestników w stosunku do zaplanowanej wyniosła niecałe 85%. W pełni udało się zrealizować zajęcia poprawiające kondycję fizyczną przez co osiągnęliśmy poprawę postawy oraz stabilności ciała co przekłada się bezpośrednio na mniejszy stopień obciążenia stawów, rozwinięcie siły mięśni, zwiększenie zakresu ruchowego w stawach oraz zmniejszenie ewentualnych obrzęków. Nie udało się uzyskać w pełni zaplanowanego wskaźnika uczestnictwa osób liczba uczestników w stosunku do zaplanowanej wyniosła ponad 82%. W ramach wyjazdu na wydarzenie kulturalne przekazane zostały vouchery co niewątpliwie wpływa na poprawę kondycji intelektualnej jednak z uwagi na fakt, że nie jest to wyjazd zorganizowany, nie można się po nim spotkać to trudniej jest o wytworzenie jakichkolwiek więzi między uczestnikami. Poprzez działania promocyjne zwróciliśmy uwagę lokalnej społeczności na pozycję osób w wieku emerytalnym, ich problemy ale również potencjał, który w nich drzemie. Dzięki takim zabiegom mogą w przyszłości powstać nowe inicjatywy budowane i realizowane przez lokalną społeczność we współpracy z organizacją pozarządową, która ugruntowuje swoją pozycję w lokalnej społeczności. Zarządzanie projektem to zwiększenie zaangażowania członków stowarzyszenia, ćwiczenie współpracy oraz podziału zadań przy realizacji problemu wpłynie bezpośrednio na zintegrowanie grupy oraz powstanie nowych inicjatyw realizowanych przez stowarzyszenie oraz przy współpracy z lokalną społecznością. Oczywiście jest pewien niedosyt przy realizacji tego projektu jednak przede wszystkim musieliśmy myśleć o bezpieczeństwie uczestników projektu oraz na rzetelnym wykonaniu powierzonych zadań w tym racjonalnym wydatkowaniu środków. Projekt miał na celu pokazać pozytywny wizerunek osoby w wieku emerytalnym, dzięki zamieszczaniu informacji na profilu społecznościowym oraz w lokalnych mediach mieliśmy okazje pokazać seniora jako osobę kreatywną i aktywną.

logo-04

Comments are closed