Aktywny i nowoczesny Senior – wsparcie osób starszych

Aktywny i nowoczesny Senior – wsparcie osób starszych

Projekt „Aktywny i nowoczesny Senior – wsparcie osób starszych” zakłada działania realizowane w środowisku lokalnym, tj. powiecie pleszewskim – w głównej mierze skierowanym do osób zamieszkujących teren Gminy Czermin oraz Miasta i Gminy Chocz. Zadania zostaną skierowane do osób starszych w następujących obszarach: Organizacja czasu wolnego — Gimnastyka w wodzie dla osób 60+, Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, Umożliwienie rozwijania nowych zainteresowań — „Masaż dźwiękiem” gongu.

„Aktywny i nowoczesny Senior – wsparcie osób starszych“ to projekt współfinansowany ze środków Wojewody
Wielkopolskiego w ramach programu „Działania na rzecz wspierania aktywności osób starszych“

wojewoda

Comments are closed