Aktywizacja zawodowa i społeczna w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim

Aktywizacja zawodowa i społeczna w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim

Od 01 września 2017 roku do 30 listopada 2017 roku realizowany jest projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Celem projektu jest wyrównanie szans i możliwości niepełnosprawnych mieszkańców powiatu pleszewskiego oraz wyrównanie różnic między subregionami województwa wielkopolskiego, 60 osób, które skorzysta z kompleksowego, dostosowanego do predyspozycji i potrzeb uczestników programu w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej. W ramach projektu odbędą się warsztaty taneczne, wyjazd na wydarzenie kulturalne, zajęcia rehabilitacyjne na basenie, zajęcia na kręgielni, warsztaty zawodowe, zajęcia z psychologiem. Ponadto grupa ponad 40 osób będzie brała udział w wizycie studyjnej do zaprzyjaźnionego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaskach, podczas której będzie istniała możliwość wymiany doświadczeń, zapoznania się z formami pracy proponowanymi w odwiedzanej jednostce. W ramach aktywizacji zawodowej odbędą się dwa warsztaty zawodowe dla trzech grup. 7 osób weźmie udział w szkoleniu pielęgnacji terenów zieleni. 14 osób weźmie udział w szkoleniu  nabycia wiedzy i praktycznych umiejętności rzeźbienia i tworzenia różnorodnych dekoracji z owoców i warzyw. 4 osoby, które ukończą kursy będą miały możliwość zatrudnienia na okres jednego miesiąca celem zdobycia umiejętności zawodowych i nabycia doświadczenia.

logo-04

Comments are closed