Akademia Aktywności

Akademia Aktywności

Projekt „Akademia Aktywności“ sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 — 2020 trwał 9 miesięcy, tj. od 01 marca 2020 roku do 30 listopada 2020 roku w województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim. Celem było zwiększenie wiedzy oraz dostępu lokalnej społeczności z powiatu pleszewskiego na temat sposobów integracji społecznej, co bezpośrednio wpisywało się w cele Programu FIO – w szczególności cel szczegółowy 2 — Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne. W wyniku projektu zwiększyło się zaangażowanie osób w młodym wieku oraz osób starszych w działania o charakterze integracji międzypokoleniowej i powstały nowe inicjatywy temu służące. Rozwinęły się również kompetencje w zakresie dbania o zdrowie, rozwój intelektualny oraz świadomości ekologicznej. Wzmocniony został potencjał, który drzemie zarówno w młodych osobach jak i starszych, zostały wskazane ścieżki rozwoju w różnych dziedzinach życia dnia codziennego. W projekcie wzięło udział łącznie 423 osoby, wliczamy osoby biorące udział w: zajęciach na basenie w wieku powyżej 60 roku życia, dzieci i młodzież uczestnicząca w Klubie Małego i Młodego Ratownika, zajęciach mających na celu podniesienie poziomu świadomości ekologicznej, spotkaniach z zakresu pierwszej pomocy. Liczba organizacji i instytucji, z którymi współpracowano była bliska 30, jednak podpisanych zostało 9 oficjalnych partnerstw. W głównej mierze z tego względu, że niektóre organizacje i instytucje współpracowały akcyjnie oraz w razie potrzeby. Wiele razy z uwagi na obecną sytuację należało działać spontanicznie modyfikując wcześniej założone plany. Nie wpłynęło to jednak na jakość realizowanych przedsięwzięć głównie dzięki otwartej postawie i docenieniu podejmowanych działań. Wielu wolontariuszy przychodziło spontaniczne zachęceni tym, co obserwowali na portalach społecznościowych czy też czytając lokalną prasę. Warto zaznaczyć, że przedstawiciele służb ratunkowych: ratownicy wodni, ratownicy medyczni, druhowie podejmując się współpracy, wykonują ją w swoim wolnym czasie, wymaga to również synchronizacji z pracą, która nie jest w stałych godzinach.

Prezentacja1

Comments are closed