Projekt „Wiedzieć znaczy być“

Projekt „Wiedzieć znaczy być“

Fundacja na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej informuje, iż od 01 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku realizuje projekt pod nazwą „Wiedzieć znaczy być” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z terenu całej Polski.

Celem projektu jest wyposażenie osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w wiedzę dotyczącą przysługujących im praw i uprawnień związanych z funkcjonowaniem w kluczowych sferach życia. Zakres poradnictwa obejmował będzie kwestie związane z funkcjonowaniem zarówno w sferze społecznej jak i zawodowej, niekoniecznie dotyczące niepełnosprawności.

Cel projektu będzie realizowany poprzez udzielanie bezpośrednich informacji osobom niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu w systemie on-line za pośrednictwem platformy na stronie internetowej Fundacji: www.fundacja.srem.co (box informacyjny po lewej stronie menu pn. PORADY ON-LINE). Do dyspozycji beneficjentów oddajemy następujących specjalistów: prawnika, specjalistę prawa pracy i bhp, doradcę ds. osób niepełnosprawnych, specjalistę pracy socjalnej.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług oferowanych w projekcie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej lub prosimy o kontakt telefonicznych z koordynatorem projektu pod nr 784 209 450.

info 1

info 2

Comments are closed