Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu

30 listopada 2014 roku Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie zakończyło realizację „Projektu rehabilitacji zdrowotnej w Powiecie Pleszewskim ”, współfinansowanego  ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Dzięki dofinansowaniu z dotacji zadań związanych z realizacją zadania możliwe było zakupienie sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni działającej przy stowarzyszeniu oraz kilku elementów do sali doświadczeń świata. Przeprowadzono 2 wykłady   rehabilitanta i dietetyka, dzięki którym osoby chore i niepełnosprawne mogły bezpłatnie uzyskać podstawową wiedzę z zakresu rehabilitacji i dietetyki, miały możliwość skonsultowania  poszczególnych problemów z dziedziny profilaktyki zdrowia i żywienia z zatrudnionymi specjalistami.  Zakup karnetów dla 55 osób niepełnosprawnych pozwolił na korzystanie z Parku Wodnego Planty, a zatrudnienie specjalistów rehabilitacji umożliwiło przeprowadzenie  masaży i zabiegów rehabilitacyjnych dla członków Klubu Amazonek oraz pozostałych osób niepełnosprawnych. Taka forma rehabilitacji w znaczący sposób wpłynęła na podniesienie poziomu funkcjonowania osób chorych w powiecie, zwiększyła ich dostęp do tego typu usług, co z uwagi na sytuację finansową uczestników nie byłoby możliwe. Dzięki pozyskanym środkom finansowym udało się zrealizować działania, które wpłynęły na poprawę poziomu funkcjonowania społecznego uczestników,  zwiększyły ich motywację do podejmowania aktywnych działań oraz  poszerzyły ofertę stowarzyszenia.

W ramach zadań zrealizowanych podczas projektu wykonano:

  1. Objęto wsparciem 55 uczestników, w tym 15 Amazonek, 24 osoby niepełnosprawnych intelektualnie oraz 16 osób ze schorzeniami i zwyrodnieniami kręgosłupa oraz  kończyn  dolnych i górnych.
  2. Przeprowadzono wymiennie 142 godz. zajęć rehabilitacyjnych i masaży dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu
  3. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny do wypożyczalni działającej przy stowarzyszeniu oraz do sali doświadczeń świata.
  4. Przeprowadzono 2 wykłady: z zakresu rehabilitacji oraz dietetyka dla uczestników projektu.

Zakupiono karnety na basen dla 55 osób niepełnosprawnych.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Comments are closed