Konferencja podsumowująca projekt pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” oraz obchody Powiatowego Dnia Ochrony Zdrowia Psychicznego

Konferencja podsumowująca projekt pn. „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” oraz obchody Powiatowego Dnia Ochrony Zdrowia Psychicznego

W dniu 02 grudnia 2015 roku Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zorganizowało konferencję z okazji Powiatowego Dnia Ochrony Zdrowia Psychicznego w sali Restauracji „BAX” w Pleszewie.

Konferencja została zrealizowana w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Program został uruchomiony w 2006 roku. Powodem jego wprowadzenia było dostrzeżenie potrzeby przyjścia z pomocą szczególnej grupie ludzi — osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskim. O ile mogły one liczyć w przypadku trudnej sytuacji materialnej na powszechnie dostępne świadczenia z pomocy społecznej, o tyle nie było dotychczas mechanizmów wspierania ich w samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku, które pełni niebagatelne funkcje terapeutyczne. Odbiorcom programu zapewniana jest pomoc nie tylko w zaspokajaniu podstawowych potrzeb i godnych warunków życia, ale również wspieracie w integracji społecznej, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Każdego roku na program Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznacza 3 mln zł. Są one dzielone pomiędzy ok. 60 wyłonionych w konkursie podmiotów, które na realizację swoich celów otrzymują od 30 do 100 tys. zł.

Projekt „Program aktywizacji  osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim” realizowany był w Partnerstwie z: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Środowiskowym Domem Samopomocy w Chwałkowie, Środowiskowym Domem Samopomocy w Czerminie, Środowiskowym Domem Samopomocy w Fabianowie, Warsztatem Terapii Zajęciowej w Gizałkach, Warsztatem Terapii Zajęciowej w Kucharach, Warsztatem Terapii Zajęciowej w Nowolipsku.

Podczas konferencji koordynator projektu Pani Katarzyna Krawczyk podsumowała projekt, który zakładał realizowanie działań  w środowisku lokalnym, tj. powiatach pleszewskim oraz gostyńskim. Zadania zostały skierowane do osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo w następujących obszarach: rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych (korzystanie z basenu, rehabilitacja w formie stacjonarnej, m.in. masaże z tytułu różnych schorzeń sprzężonych występujących u uczestników), aktywizacja osób niepełnosprawnych (zorganizowanie szkolenia z zakresu treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu, cykl wycieczek turystycznych do Wrocławia, gdzie zwiedzili wrocławskie zoo, panoramę racławicką oraz ogród japoński, uczestnictwo w spektaklu teatralnym pn. „Zemsta”, Powiatowy Dzień Ochrony Zdrowia Psychicznego, integracyjne spotkanie Andrzejkowe, wyjścia do lokalnego kina), wsparcie specjalistyczne (specjalistyczne poradnictwo udzielane przez lekarza psychiatrę i psychologa, przeszkolenie pracowników bezpośrednio pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi w zakresie treningu umiejętności społecznych w celu poszerzania ich kompetencji zawodowych wykorzystywanych w pracy z osobami niepełnosprawnymi).

Następnie Pan Mateusz Biadała – prawnik – aplikant radcowski opowiedział o aspektach prawnych następstw funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pani Katarzyna Majchrzak – psycholog zaprezentowała zagadnienie: „Psychopatologia osób z upośledzeniem umysłowym”.

Pan Mirosław Sobkowiak — Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przybliżył dobre praktyki z zakresu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu gostyńskiego.

20151202_113400

20151202_103108

20151202_103136

20151202_103214

20151202_104451

20151202_113256

20151202_113334

 

Comments are closed