Wizyta w Niepublicznym Przedszkolu w Łuszczanowie oraz podsumowanie pierwszego etapu projektu pn. „Ratownicy medyczni dzieciom” w edycji w 2018 roku

Wizyta w Niepublicznym Przedszkolu w Łuszczanowie oraz podsumowanie pierwszego etapu projektu pn. „Ratownicy medyczni dzieciom” w edycji w 2018 roku

19 czerwca 2018 roku dwóch ratowników medycznych: Dominik Kołaski i Piotr Kramarczyk odwiedzili 31 osobową grupę przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola w Łuszczanowie. Dzieci uczestnicząc w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej powiększyły grono Małych Ratowników.

Projektu np. „Ratownicy medyczni dzieciom” w 2017 roku realizowany był wyłącznie dzięki Pleszewskiemu Centrum Medycznemu, które wsparło finansowo inicjatywę ratowników medycznych. Ratownicy medyczni prowadzili zajęcia dla dzieci wolontaryjnie poświęcając swój wolny czas, a Pleszewskie Centrum Medyczne ufundowało drobne upominki dla dzieci.

W 2018 roku oprócz Pleszewskiego Centrum Medycznego projekt wsparło Stowarzyszenie Centrum Rozwoju w Pleszewie wraz z Partnerem – Fundacją PZU.

Na zgłoszenie się chętnych do udziału w projekcie przedszkoli organizatorzy akcji nie musieli długo czekać. Zgłoszenia spływały drogą mailową oraz telefoniczną. Niemałym zaskoczeniem dla organizatorów okazały się zgłoszenia do projektu przedszkoli spoza powiatu pleszewskiego. W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w projekcie została podjęta decyzja o tym, że pierwszeństwo udziału w projekcie mają przedszkola, które nie brały udziału w poprzedniej edycji oraz przedszkola z gmin, które miały najmniejszą frekwencję odwiedzin w 2017 roku.

Choć ta edycja się jeszcze nie skończyła, bo od września planowana jest kontynuacja zajęć to warto podsumować pierwszy etap, czyli okres od kwietnia do czerwca 2018 roku. Przypomnijmy jeszcze raz, że ratownicy medyczni odwiedzają przedszkola w swoim wolnym czasie, ale i tak wynik, który osiągnęli jest imponujący. Ratownicy medyczni odwiedzili 9 przedszkoli w 4 gminach w powiecie pleszewskim: Dobrzyca, Gizałki, Gołuchów, Pleszew oraz 1 w powiecie jarocińskim. Z 9 odwiedzonych przedszkoli aż 7 znajdowało się na terenach wiejskich. Dzięki udziałowi w projekcie w edycji w 2018 roku grono Małych Ratowników powiększyło się o 205 osób.

Program zajęć, który jest prezentowany dzieciom na zajęciach został opracowany na podstawie wiedzy oraz doświadczenia jednego z ratowników medycznych – Dominika Kołaskiego. Dużym wsparciem dla inicjatora akcji okazali się koledzy z pracy, który aktywnie włączyli się w organizację zajęć: Piotr Kramarczyk, Grzegorz Grytka i Adam Kozioł.

Program zajęć został dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci w wieku przedszkolnym, wiedza teoretyczna przekazywana w formie zabawy uzupełniana ćwiczeniami oraz scenkami do odegrania.

Na początku spotkania prowadzący przedstawiają się i opowiadają o historii ratownictwa medycznego, o zawodzie ratownika medycznego, o swojej codziennej pracy. Wszystko to, co opowiadają ratownicy medyczni zaprezentowane jest podczas krótkiego filmu o pracy ratownika medycznego.

Po tym krótkim wstępie ratownicy medyczni zaczynają omawiać zagadnienia związane z pierwszą pomocą, treści teoretyczne zostają uzupełnione ćwiczeniami praktycznymi. Dzieci podczas zajęć dowiadują się tego, że podczas udzielania pomocy ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko osobie poszkodowanej, ale również sobie. Po upewnieniu się, że osoba udzielająca pomocy jest bezpieczna należy sprawdzić przytomność u osoby poszkodowanej. Przykładowymi czynnościami jakie można wykonać w tym przypadku to złapanie za barki i potrząśnięcie, zadanie pytania typu „czy mnie słyszysz”. Kiedy zauważymy, że z osobą poszkodowaną mamy jakikolwiek kontakt to należy jak najszybciej wezwać pomoc (na początek osobę dorosłą, później służby ratunkowe).

Następnie na przyniesionych ze sobą pluszowych misiach dzieci uczą się jak poprawnie sprawdzić oddech, ułożyć w pozycji bocznej, wykonać resuscytację krążeniowo – oddechową, czy też zrobić opatrunek.

Dla prowadzących ważnym aspektem przy udzielaniu pomocy jest umiejętność wykorzystania numerów alarmowych – każde dziecko otrzymuje telefon, na którym wykręca numer alarmowy. Wykonanie tego ćwiczenia na własnym telefonie jest o tyle ważne, że dziecko ma możliwość wzrokowego zapamiętania tego jak należy wybrać numer. Numery alarmowe utrwalane są dzięki dedykowanym piosenkom, przy których dzieci mogą tańczyć i śpiewać.

Nauka numerów alarmowych połączona jest z nauką zgłaszania zdarzenia podczas rozmowy z dyspozytorem medycznym.

Prowadzący oprócz tego, że omawiają zawód ratownika medycznego to prezentują również sylwetki wszystkich służb ratunkowych. I tak oprócz ratownika medycznego jeszcze sylwetki strażaka oraz policjanta. Następnie na podstawie poosiadanej wiedzy dzieci do prezentowanych zawodów przypisują im odpowiednie atrybuty, takie jak: wąż z prądownicą, lizak czy stetoskop.

Dzieci podczas zajęć wspólnie z prowadzącymi odgrywają scenki. Przykładem może być sytuacja, w której zemdlała koleżanka – powtarzają to, czego nauczyły się, czyli co należy zrobić, gdzie zadzwonić, jak przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem medycznym.

Aby dzieci zdobyły tytuł Małego Ratownika muszą zdać egzamin. Pytania egzaminacyjne dotyczą: numerów alarmowych, kogo należy powiadomić, kiedy dostrzeżemy zagrożenie, zachowania się w danej sytuacji, możliwych reakcji w określonym przypadku, pytań jakich należy używać w przypadku, kiedy chcemy sprawdzić przytomność u poszkodowanego. Do każdego pytania przyporządkowane są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Egzamin zakończony jest wręczeniem dyplomów, drobnych upominków oraz wykonaniem pamiątkowego zdjęcia.

Ostatnią atrakcją zajęć jest możliwość obejrzenia z bliska karetki pogotowia, jej wyposażenia oraz sprzętu medycznego, który się w niej znajduje.

Zajęcia mają na celu nabycie podstawowych umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Przyswojenie wiedzy oraz przećwiczenie przez dzieci przykładowych sytuacji, które mogą się wydarzyć pozwala na oswojenie się z sytuacją oraz naukę tego, jak należy się zachować. Dziecko, kiedy nabędzie taką umiejętność w przypadku analogicznych sytuacji będzie działało instynktownie. Ponadto prowadzący wyszli z założenia, że jeśli dzieci poznają z bliska osoby, które udzielają pomocy, to nie będą się ich tak bardzo bały w sytuacji, kiedy będą udzielali pomocy im samym lub ich najbliższym.

Dla prowadzących i organizatorów projektu ważne jest to, aby wykorzystać każdą okazję do tego, aby edukować i tłumaczyć dzieciom, że warto pomagać oraz, że warto znać i przestrzegać podstawowe zasady bezpieczeństwa.

logo fundacja_duze_podstawowe_poziomprawa_RGB

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Comments are closed