W lustrze życia

W lustrze życia

W ramach konkursu „Młodzi niepełnosprawni — sprawni z PZU“  złożono 111 wniosków, dofinansowano 19 projektów. Miło nam poinformować, że w powiecie pleszewskim  organizacja, która otrzymała dofinansowanie to Stowarzyszenie Centrum Rozwoju, w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Fabianowie.

Dofinansowane projekty zostały najlepiej ocenione przez komisję konkursową złożoną z niezależnych ekspertów oraz przedstawiciela Fundacji PZU.

W gronie laureatów znalazł się Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie z projektem  „W lustrze życia”, realizowanym na terenie Gminy Dobrzyca, w Fabianowie. Pozyskano 10 tys. złotych na działania trwające od sierpnia 2016r. do stycznia 2017r.

W projekcie udział weźmie 15 mieszkanek DPS Fabianów oraz około 60 osób z ich otoczenia.

Dostrzegamy potrzebę poszerzenia przestrzeni fizycznej i osobistej mieszkanek. Pojawienie się choroby w ich życiu i całodobowa opieka spowodowały wyeliminowanie ich z aktywnego życia społecznego i rodzinnego oraz utratę wcześniej nabytych umiejętności. Projekt pozwoli doświadczyć im siebie w roli kobiety, która teraz zaopiekuje się bardziej sobą i innymi.

W projekcie zadajemy sobie pytanie: Jakie role gramy w życiu? Czy jesteśmy swoimi lustrami? Czy wchodząc w kontakt z drugim człowiekiem możemy być jego lustrem?  Czy możemy poznać podobieństwa i różnice między nami patrząc na siebie i razem działając, integrując się?

 

 

Mieszkanki DPS Fabianów zagrają aktywną rolę w swoim życiu. Teraz one zaopiekują się innymi. Dzięki choreoterapii i relaksacji zyskają większą świadomość kim są, jakie jest ich ciało. Lepiej poznają też swoje otoczenie i pokażą innym jak widzą świat poprzez przygotowaną przez siebie wystawę fotograficzną i malarską. Ujawnią swoje talenty, wręczą ręcznie wykonane prezenty swoim rodzinom, sąsiadom, zaproszą ich na spotkania kulinarne i artystyczne, to dla nich nakryją stół, wykonają jego oprawę, drobne poczęstunki.

 

By jeszcze lepiej zadbać o sobie mieszkanki będą mogły skorzystać z  zajęć z charakteryzacji, z profesjonalną fryzjerką i kosmetyczną, będziemy też tworzyć naturalne kosmetyki, np. peeling z kawy i miodu…

 

Nowatorkość projektu to także organizacja grupy wsparcia terapeutycznego dla rodzin mieszkanek i spotkań opartych o Metodę Kręgu. Zapraszamy rodziny mieszkanek do stałej współpracy z naszym domem. Uczestnicy Kręgu Wsparcia będą nawzajem się wspierać, wymieniać doświadczeniem i skorzystają z usług psycholożki.

W projekcie przewidziana jest także relaksacja dla zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, ponieważ doceniamy ich pracę i wiemy jak ważne jest radzenia sobie z napięciem w kontaktach interpersonalnych i stresem, którego wszyscy doświadczają.

 

Kolejnym orginalnym elementem projektu jest również wizyta studyjna w restauracji połączona z degustacją, by poznać zasady savoir-vivre’u.

 

Liczymy na zmianę spojrzenia, perspektywy, jaką oferują wspomniane inicjatywy. Mieszkanki spojrzą na siebie jak na osoby mające wpływ na swoje życie, i zostaną zauważone w nowym świetle, w nowej roli. Zaproszeni goście również będą mogli spojrzeć na mieszkanki jako bardziej sprawne i zdolne do realizacji tego projektu.  Zebranie różnorodnych gości i partnerów, osób sprawnych i niepełnosprawnych w jednym miejscu to szansa, by poznać podobieństwa i różnice między nami, przejrzeć się w lustrze życia.

 

Tą oryginalną inicjatywę koordynuje dyrektor Domu Pomocy Społecznej Pan Michał Załustowicz, prezes Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Pani Grażyna Kaczmarek oraz pracownik socjalny Pani Wiesława Poczta i psycholożka Magdalena Spychaj z Centrum Harmonia w Pleszewie.

 

Środki pozyskane są z Fundacji PZU w ramach Konkursu „Młodzi niepełnosprawni — sprawni z PZU“.

indeks

Comments are closed