Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu pleszewskiego

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu pleszewskiego

Projekt zakłada działania realizowane w środowisku lokalnym, tj. powiecie pleszewskim w okresie od 01 czerwca 2016 roku do 30 listopada 2016 roku. Zadania zostały skierowane do osób niepełnosprawnych w następujących obszarach:

Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne

  •  realizacja zajęć usprawniających na basenie.
  •  rehabilitacja w formie stacjonarnej z wykorzystaniem bazy rehabilitacyjnej partnerów projektu (masaże z tytułu różnych schorzeń sprzężonych występujących u uczestników).

Działania w ramach projektu „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu pleszewskiego” realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju dofinansowane są ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu „Prowadzenie  kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością”

wojewoda

Comments are closed