Szkolenie nt. budowania partnerstw

Szkolenie nt. budowania partnerstw

DSC_0050Czy warto tworzyć pozytywną przestrzeń wokół wspólnych działań na rzecz dzieci i młodzieży w Pleszewie — to główny temat wokół którego spotkali się przedstawiciele instytucji i organizacji w Pleszewie 12 lutego 2013r.
„Budowanie partnerstwa lokalnego to temat wart zatrzymania i zastanowienia się nad nim. Szczególnie, kiedy dostrzec możemy korzyści płynące dla nas z udziału w takim przedsięwzięciu:

  • wzmocnienie naszych działań
  • podejmowanie większej liczby działań
  • planowanie strategiczne
  • angażowanie większej liczby obywateli i w rezultacie efektywne rozwiązywanie problemów społecznych” — twierdzi Lucyna Roszak koordynator Centrum Informacyjno-Doradczego dla organizacji pozarządowych w Pleszewie.

Na szkoleniu z budowania partnerstw lokalnych spotkało się 8 organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży w Pleszewie, pod okiem trenerki Ewy Gałki z Centrum PISOP.
Szkolenie odbyło się w ramach projektu Akcelerator NGO. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Organizatorzy:
• Centrum Informacyjno-Doradcze dla Organizacji Pozarządowych działające przy Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą
• Stowarzyszenie Ago-Trójka
Spotkanie było pokłosiem Forum Organizacji Młodzieżowych z Pleszewa, które odbyło się w październiku 2012 r. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Ago-Trójka.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 DSC_0174

Comments are closed