Osoba niepełnosprawna – samodzielna i aktywna

Osoba niepełnosprawna – samodzielna i aktywna

Projekt pn. „Osoba niepełnosprawna – samodzielna i aktywna”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności i w różnym wieku. Proponowane zadania będą obejmowały: działania rehabilitacyjne i terapeutyczne, działania aktywizujące, organizowanie różnych form wypoczynku, wspomaganie uczestnictwa w życiu społecznym. Projekt zakłada uruchomienie i prowadzenie powiatowego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. System uruchomiony w ramach projektu będzie stanowił ważne uzupełnienie i znaczące poszerzenie działań dla osób niepełnosprawnych, realizowanych w powiecie pleszewskim. Realizacja projektu jest istotna ze względu na potrzebę uzupełnienia i poszerzenia aktualnie funkcjonujących, zwłaszcza instytucjonalnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych o działania środowiskowe oraz ze względu na potrzebę integracji społecznej osób niepełnosprawnych obecnie zagrożonych marginalizacją. Zadania zostaną skierowane do osób niepełnosprawnych w następujących obszarach:

-     realizacja zajęć usprawniających na basenie

-     realizacja warsztatów tanecznych,

-     wyjazd do Uniejowa połączony ze zwiedzaniem i rehabilitacją,

-     wyjazd do teatru

-    zajęcia muzyczne.

Wojewoda Wielkopolski 300dpi (1)

Comments are closed