Letnia akademia familijna

Letnia akademia familijna

Projekt „Akademia familijna” realizowany w rozmaitych formach angażuje zróżnicowane grupy, dając im możliwości aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Powyższe kwestie będą realizowane poprzez działania w zakresie profilaktyki i pracy z rodziną zagrożoną marginalizacją oraz poprzez zaznajomienie z działalnością oraz dostępem do informacji o działalności instytucji. Podejmowane działania w różnych sferach będą dotyczyć pracy w grupie oraz rozwoju dzięki funkcjonowaniu w grupie, która doświadcza podobnych problemów, zminimalizuje to ryzyko stygmatyzacji tych osób po opuszczeniu projektu. Projekt zakłada zorganizowanie szkolenia dla rodziców (15 osób), kolonii letnich dla dzieci (30 osób), warsztatów profilaktyczno – terapeutycznych dla dzieci (30 osób).

„Akademia familijna” to projekt współfinansowany ze  środków Funduszu Inicjatyw  Obywatelskich

FIO

Comments are closed