Kolonie letnie dla dzieci

Kolonie letnie dla dzieci

Projekt ma na celu przedstawienie dzieciom, młodzieży i ich rodzinom innowacyjne działania w zakresie profilaktyki i pracy z rodziną zagrożoną marginalizacją. Przez marginalizacje rozumiemy ograniczony dostęp do dóbr mających na celu zaspokojenie potrzeb egzystencjalnych oraz społeczno — kulturalnych. Przez działania profilaktyczne rozumiemy podjecie innowacyjnych działań w obszarach takich jak:

-          alternatywne spędzanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, które przeciwdziałają dysfunkcjom społecznym,

-          pomoc osobom, młodzieży eksperymentującej,

-          dostrzeżenie problemu łatwości dostępu do różnego typu używek,

-          współpraca służb i instytucji poprzez zaznajomienie z działalnością oraz dostępem do informacji o działalności instytucji (gdzie i jaka pomoc można uzyskać a także gdzie można się zgłosić po, to aby zacząć współprace z instytucją, mamy tutaj na myśli np. wolontariat, po to, aby zaszczepiać idee pomocy oraz wsparcia).

Projekt kierujemy do 32 dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych marginalizacją z terenu gminy Chocz.

Comments are closed