Aktywny Senior – aktywizacja seniorów w powiecie pleszewskim

Aktywny Senior – aktywizacja seniorów w powiecie pleszewskim

Projekt pn. „Aktywny Senior – aktywizacja seniorów w powiecie pleszewskim” dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wykonanie projektu przyczyniło się do realizacji przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora promując tym samym aktywny styl życia osób starszych. Dzięki uczestnictwu w projekcie osoby w wieku emerytalnym miały możliwość udziału w życiu publicznym. Umożliwiając im udział w zajęciach na basenie lub wydarzeniu kulturalnym czuli się jako pełnowartościowi członkowie lokalnej społeczności. Opinia publiczna bardzo często przedstawia osoby w wieku emerytalnym jako osoby bierne oraz takie, które wyłączyły się z życia lokalnej społeczności. Naszym celem było pokazanie, że osoby w wieku emerytalnym to aktywna grupa, która zna swoją wartość i potrafi sobie radzić wyzwaniami, które stawia przed nimi upływający czas. Zaplanowane w projekcie działania to swoistego rodzaju oferta rozwoju dla osób w wieku emerytalnym. Szereg warsztatów rozwijających kompetencje społeczne pozwoliły na zwiększenie udziału seniorów w życiu społecznym. Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne w ramach projektu skupione zostały wokół tematyki: radzenia sobie ze stresem i nadmiernym napięciem, treningiem pamięci, uważności i koncentracji. Kolejnym bardzo ważnym aspektem mającym wpływ na podniesienie poczucia własnej wartości poprzez pokonywanie własnych słabości był trening relaksacyjny z trenerem oraz poprzez muzykoterapię. W ramach poprawy sprawności fizycznej zostały zapewnione zajęcia na basenie polegające na wspólnym wykonywaniu ćwiczeń pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Praca nad własnym rozwojem była uwieńczona wspólnym wyjazdem na wydarzenie kulturalne połączona ze zwiedzaniem miasta, wspólnym posiłkiem.

logo-04

Comments are closed