Aktywizacja zawodowa i społeczna w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim

Aktywizacja zawodowa i społeczna w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim

Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Celem projektu jest wyrównanie szans i możliwości niepełnosprawnych mieszkańców powiatu pleszewskiego oraz wyrównanie różnic między subregionami województwa wielkopolskiego. Działania podejmowane w projekcie mają na celu włączenie beneficjentów do społeczności lokalnej dzięki zastosowanym działaniom. Planowane działania pomogą osobom niepełnosprawnym odkryć własne umiejętności oraz nauczyć się jak dbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną. Uczestnikom zaproponowany zostanie również wyjazd na wydarzenie kulturalne. Planowane jest również  przeprowadzenie kursów zawodowych z zakresu pielęgnacji terenów zieleni i carvingu. Projekt zakłada również uruchomienie powiatowego wsparcia systemu dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. System uruchomiony w ramach projektu będzie stanowił ważne uzupełnienie i znaczące poszerzenie działań dla osób starszych / niesamodzielnych / z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Realizacja projektu jest istotna ze względu na potrzebę uzupełnienia i poszerzenia aktualnie funkcjonujących, zwłaszcza świadczonych w społeczności lokalnej form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin o działania środowiskowe oraz ze względu na potrzebę pomocy funkcjonowania w środowisku osób, które wymagają wsparcia, ale niekoniecznie muszą korzystać z całodobowych i instytucjonalnych form wsparcia. Realizowane zadanie publiczne będzie obejmowało pracę z 10 osobami z niepełnosprawnościami wymagającymi wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej oraz rehabilitanta – fizjoterapeuty, uzupełnione zajęciami na basenie. Zakwalifikowanie do projektu będzie poprzedzone rozmową z pracownikiem socjalnym na temat konieczności udzielonego wsparcia, jego intensywności oraz mobilizowania do uczestnictwa w różnych formach wsparcia. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej będzie asystował osobie wymagającej wsparcia w codziennych czynnościach w jego własnym środowisku. Pod pojęciem wsparcie rozumie się pomoc w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m. in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach) lub edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki). Tego typu usługa świadczona jest w sposób zindywidualizowany, uwzgledniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Wsparcie fizjoterapeuty – rehabilitanta będzie odbywało się w środowisku osoby wymagającej wsparcia, którego celem będzie usprawnienie utraconych funkcji i umiejętności zgodnie z indywidualną ścieżką pracy z osobą z niepełnosprawnościami (w porozumieniu z pracownikiem socjalnym i Asystentem Osobistym Osoby Niepełnosprawnej) między innymi poprzez: kinezyterapię, terapię manualną, ćwiczenia indywidualne, masaż, metody specjalne fizjoterapii. W przypadku chęci skorzystania ze sprzętu specjalistycznego, które posiada Stowarzyszenie (m. in. rowerki stacjonarne, drążki gimnastyczne wniosek wygenerowano w systemie do drabinek, lampa lecznicza lumia, przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego, platformę terapeutyczną, piłki lekarskie, aerostep z wypustkami, trener słoni, taśmy rehabilitacyjne) możliwe będzie przeprowadzenie zajęć w Ośrodku Wsparcia w Pleszewie. Rehabilitacja na basenie będzie odbywała się w lokalnym parku wodnym, każdy z podopiecznych będzie posiadał karnet na indywidualne wejścia na basen. Grupa docelowa może ulec zwiększeniu w przypadku kiedy nie byłoby wymagane tak duże zaangażowanie specjalistów. Planowanie wsparcia zostało uwzględnione na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Jednak istnieje możliwość elastycznego dostosowania do potrzeb odbiorców.

logo-04

Comments are closed