Akademia Aktywności sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

Akademia Aktywności sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

Największym realizowanym projektem w tym roku jest projekt pn. „Akademia Aktywności” sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Projekt skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży oraz osób powyżej 60 roku życia, ale również dla lokalnej społeczności przede wszystkim poprzez organizację zajęć z zakresu pierwszej pomocy. W ramach projektu zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego i medycznego – Klub Małego i Młodego Ratownika, grupowe zajęcia na basenie dla dla osób powyżej 60 roku życia oraz Pań z Pleszewskiego Klubu Amazonki, zajęcia mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej oraz sprawności manualnej dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych, spotkania z zakresu pierwszej pomocy dla lokalnej społeczności. W skromniejszej wersji niż wstępnie zaplanowano zorganizowano szereg spotkań plenerowych takich jak: Obchody Dnia Ratownika Wodnego połączone z oficjalnym rozpoczęciem projektu. Podczas spotkania przyjęto do grona ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gołuchowie uczestników Klubu Małego i Młodego Ratownika. Przed nami jest jeszcze organizacja Turnieju Pierwszej Pomocy ze służbami ratunkowymi dla II i III klas szkół podstawowych z terenu powiatu pleszewskiego pod patronatem Starosty Pleszewskiego oraz włączenie się w obchody Dnia Ratownictwa Medycznego.

Comments are closed